HERMENEUTIKOS SAMPRATA PERSONALISTINĖJE LUIGI PAREYSONO ONTOLOGIJOJE
Hermeneutikos akiračiai
Vaiva Daraškevičiūtė
Publikuota 2013-01-01
https://doi.org/10.15388/Relig.2013.0.3685
PDF

Kaip cituoti

Daraškevičiūtė V. (2013) „HERMENEUTIKOS SAMPRATA PERSONALISTINĖJE LUIGI PAREYSONO ONTOLOGIJOJE“, Religija ir kultūra, 120, p. 48-61. doi: 10.15388/Relig.2013.0.3685.

Santrauka

Straipsnyje analizuojama XX amžiaus italų filosofo Luigi Pareysono hermeneutikos samprata. Nors savo tėvynėje šis filosofas laikomas ontologinės hermeneutikos klasiku, už Italijos ribų jo vardas mažai žinomas. Straipsnyje keliamas klausimas, kuo Pareysono mąstymas aktualus ir išskirtinis bendrame ontologinės hermeneutikos kontekste. Pareysono hermeneutikos savitumas parodomas, susitelkiant į tris jo mąstymo bruožus – personalistinę hermeneutikos prieigą, originalią interpretacijos traktuotę estetikoje ir kontroversišką tiesos sampratą. Straipsnyje taip pat aptariama Pareysono hermeneutikos recepcija šiuolaikinėje italų filosofijoje. Pabrėžiama, kad šiuolaikiniam italų mąstymui Pareysono filosofija ypač svarbi tuo, kad jos veikiamos susiformavo dvi hermeneutinės mokyklos, skirtingai traktuojančios ne tik Pareysono hermeneutiką, bet ir pačią hermeneutikos sampratą.
Pagrindiniai žodžiai: hermeneutika, personalistinė ontologija, formatyvumo estetika, tiesa, interpretacija.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.