“Z zawodu i zamiłowania jestem przede wszystkim rolniczką”. Nieznana korespondencja Marii Rodziewiczówny z 1908 roku — przyczynek do życiorysu pisarki
II
Irena Fedorovič
Vilniaus universitetas
Publikuota 2018-10-29
https://doi.org/10.15388/SlavViln.2018.63.11856
PDF

Reikšminiai žodžiai

Maria Rodziewiczówna, korespondencja, początek XX w.

Kaip cituoti

Fedorovič I. (2018) „“Z zawodu i zamiłowania jestem przede wszystkim rolniczką”. Nieznana korespondencja Marii Rodziewiczówny z 1908 roku — przyczynek do życiorysu pisarki“, Slavistica Vilnensis, 630, p. 285-296. doi: 10.15388/SlavViln.2018.63.11856.

Santrauka

Obiektem badań są dwie kartki pocztowe i dwa listy z 1908 r., adresowane do Heleny Hurynowicz, wysłane przez powieściopisarkę Marię Rodziewiczówną (1864–1944) z Norwegii oraz z Warszawy. Korespondencja ta została odnaleziona w zbiorach Litewskiego Archiwum Literatury i Sztuki (Lietuvos literatūros i meno archyvas, F43, ap. 1, b. 46) w Wilnie i zidentyfikowana w 2016 r. Dotyczy ona spraw związanych nie z literaturą, ale z życiem codziennym a nawet handlem. Adresatką kartek i listów jest bliżej nieznana Helena Hurynowicz, która, jak można się domyślić, na czas przebywania pisarki poza majątkiem rodzinnym, zastępowała ją w prowadzeniu majątku Hruszowa w guberni grodzieńskiej.

„Iš pašaukimo ir meilės esu žemdirbė“. Nežinoma Marijos Rodzevičuvnos 1908 metų korespondencija – papildomi rašytojos biografijos duomenys

Straipsnyje analizuojami iki šiol nežinomi rašytojos M. Rodzevičuvnos (1864–1944) korespondencijos objektai – du atvirukai ir du laiškai, parašyti iš Norvegijos ir Lenkijos (Varšuva) Helenai Hurynovič. Korespondencija buvo aptikta ir identifikuota 2016 m. Lietuvos literatūros ir meno archyve Vilniuje (F43, ap. 1, b. 46). Laiškų ir atvirukų tema neturi nieko bendro su literatūra, ji susijusi su buities ir prekybos reikalais. Helena Hurynovič, galima spėti, nepriklausė rašytojos artimųjų ratui; greičiausiai, Rodzevičuvnai laikinai išvykus, ji prižiūrėjo jos Hrušovos dvarą Gardino gubernijoje.
Reikšminiai žodžiai: Marija Rodzevičuvna (Maria Rodziewiczówna), korespondencija, XX a. pr.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.