Padėties darbo rinkoje skirtumai Lietuvos regionuose
Straipsniai
Arūnas Pocius
Lietuvos socialinių tyrimų centras
Donatas Burneika
Lietuvos socialinių tyrimų centras
Publikuota 2017-12-20
https://doi.org/10.15388/LJS.2017.13668
PDF

Reikšminiai žodžiai

nedarbo lygis
užimtumo lygis
gyventojų aktyvumas
probleminiai regionai
demografiniai pokyčiai
darbo rinka
regionų grupės
migracija

Kaip cituoti

Pocius A. ir Burneika D. (2017) „Padėties darbo rinkoje skirtumai Lietuvos regionuose“, Lietuvos statistikos darbai, 56(1), p. 18-30. doi: 10.15388/LJS.2017.13668.

Santrauka

Straipsnis parengtas remiantis Nacionalinės mokslo programos „Gerovės visuomenė“ 2017–2018 m. projekto „Regioniniai gerovės skirtumai Lietuvoje“ rezultatais (projekto Nr. GER-005/2017). Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Publikacijoje vertinami pagrindinių šalies regionų darbo rinkos rodiklių skirtumai. Atsižvelgiant į stebimus migracijos pokyčius, publikacijoje nemažai dėmesio skiriama vertinti demografinės situacijos įtaką darbo rinkoje. Be įprastinių statistinių duomenų, publikacijoje panaudoti ir Sisteminio skurdo problemos tyrimo rezultatai. Atsižvelgiant į informacijos disponavimo ir jos palyginamumo galimybes, per tyrimą buvo pasinaudota apskričių ir savivaldybių duomenimis. Skirtingų informacijos lygmenų derinimas padėjo detaliau ištirti stebimus skirtumus regionų darbo rinkoje. Skirtingų duomenų šaltinių palyginimas leido atskleisti dar iki šiol netyrinėtus nedarbo pokyčių ir diferenciacijos ypatumus regionų lygmeniu.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.