Sakytinės lietuvių kalbos tekstynas ‒ natūralios vartosenos tyrimų šaltinis
Articles
Laura Kamandulytė-Merfeldienė
Vytauto Didžiojo universitetas
Publikuota 2017-12-16
https://doi.org/10.15388/TK.2017.17452
PDF

Reikšminiai žodžiai

tekstynas
sakytinė kalba
spontaninė kalba
morfologinis anotavimas
lietuvių kalba

Kaip cituoti

Kamandulytė-Merfeldienė L. (2017) „Sakytinės lietuvių kalbos tekstynas ‒ natūralios vartosenos tyrimų šaltinis“, Taikomoji kalbotyra, (9), p. 176-198. doi: 10.15388/TK.2017.17452.

Santrauka

Straipsnyje pristatomas Sakytinės lietuvių kalbos tekstynas, skirtas spontaninės ir parengtos kalbos analizei. Šiuo metu (2017 m.) Sakytinės lietuvių kalbos tekstyną sudaro 265 pokalbiai, apimantys daugiau nei 380 000 žodžių. Tekstynas yra subalansuotas ir apima pokalbius, kauptus atsižvelgiant į sakytinės kalbos pobūdį ir struktūrą, ryšį tarp pašnekovų, demografinius rodiklius, socialinius pašnekovų santykius. Straipsnyje išamiai aptariami šie kriterijai, aprašoma tekstyno struktūra ir jo kūrimo etapai (įrašų kaupimas, transkribavimas, gramatinis transkripcijų anotavimas), duomenų kaupimo ir skaitmeninimo metodika, taip pat aptariamos tekstyno panaudojimo natūralios vartosenos tyrimuose galimybės, trumpai pristatomi jau atlikti tekstyno duomenimis paremti tyrimai.

Šiuo metu vykdant LMT finansuojamą projektą pagal Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programą „Šiuolaikinė sakytinė lietuvių kalba: leksikos ir gramatikos tyrimas tekstynų lingvistikos metodu“ (LIP-085/2016) atliekami tekstyno analize paremti tyrimai, kuriama nauja internetinė prieiga. Tikimasi, kad 2018 m. vartotojams suteikus daugiau tekstyno duomenų analizės galimybių internete, sakytinės kalbos tyrimų padaugės ir jie apims įvairias leksikos ir gramatikos sritis.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.