ES finansinio intereso ir teisės principų sąveika ES baudžiamojoje teisėje
Straipsniai
Edita Gruodytė
Vytauto Didžiojo universitetas
https://orcid.org/0000-0003-1105-9860
Saulė Milčiuvienė
Vytauto Didžiojo universitetas
https://orcid.org/0000-0002-8253-9522
Rasa Volungevičienė
Vytauto Didžiojo universitetas
https://orcid.org/0000-0002-9922-1553
Reda Molienė
Vytauto Didžiojo universitetas
Publikuota 2022-03-30
https://doi.org/10.15388/Teise.2022.122.2
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

Europos Sąjungos finansiniai interesai
Europos Sąjungos baudžiamoji teisė
bendrieji teisės principai
žmogaus teisių apsauga
direktyvų veikimas

Kaip cituoti

Gruodytė E., Milčiuvienė S., Volungevičienė R. ir Molienė R. (2022) „ES finansinio intereso ir teisės principų sąveika ES baudžiamojoje teisėje“, Teisė, 122, p. 22-35. doi: 10.15388/Teise.2022.122.2.

Santrauka

Šiame straipsnyje nagrinėjama Europos Sąjungos finansinių interesų apsaugos efektyvumo ir teisės viršenybės principo bei teisėtumo ir teisės nuspėjamumo takoskyra ES baudžiamojoje teisėje. Autorės analizuoja Teisingumo Teismo jurisprudenciją vertinant atvejus, kai, siekiant užtikrinti veiksmingą Europos Sąjungos finansinių interesų apsaugą, taikomas ES teisės viršenybės principas ir ESTT nacionaliniams teismams imperatyviai nurodo šio principo taikymo išimtis. Siekiant nustatyti efektyvumo ir teisės nuspėjamumo principų pusiausvyrą, vertinamos skirtingos atsakomybės sąlygos fiziniam asmeniui ir valstybei narei, nevykdančiai pareigos užtikrinti ES finansinių interesų apsaugą.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.