Istorinio teisingumo bylų sprendimai: kaip lietuviai gynė savo „gentį“
Straipsniai
Giedrė Lastauskienė
Vilniaus universitetas
Publikuota 2021-12-08
https://doi.org/10.15388/Teise.2021.121.4
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

teisė
įstatymai
teisės sistema
istorinio (tranzitinio) teisingumo bylos
grįžtamasis įstatymų galiojimas
istorijos revizavimas
sunkūs teisiniai atvejai
genocidas
teisinis pozityvizmas
prigimtinė teisė

Kaip cituoti

Lastauskienė G. (2021) „Istorinio teisingumo bylų sprendimai: kaip lietuviai gynė savo ,gentį‘“, Teisė, 121, p. 62-79. doi: 10.15388/Teise.2021.121.4.

Santrauka

Straipsnyje keliama teisės ir įstatymo skirties problema, iškylanti keičiantis teisinėms santvarkoms ar įvykus kitokiems esminiams socialiniams pokyčiams. Nagrinėjama su istorinio teisingumo bylomis susijusi teisės doktrina ir teismų praktika, aptariant Vokietijos ir Lietuvos pavyzdžius. Tiriamas Lietuvoje įgyvendintas asmenų, bendradarbiavusių su sovietų okupantais ir prisidėjusių prie pasipriešinimo jiems judėjimo dalyvių naikinimo, nubaudimo modelis, atskleidžiant jo kaitai turėjusius įtakos veiksnius.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.