Vartotojų elgesio ir produktų konkurencijos reikšmė produktų apmokestinimo akcizo mokesčiu atvejais
Straipsniai
Karolina Mickutė
Vilnius University, Lithuania
Publikuota 2019-12-20
https://doi.org/10.15388/Teise.2019.113.9
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

EU law
Excise duty
Exemptions
Definition of “products not for human consumption”
consumer behavior
cosmetics ES teisė
akcizai
atleidimas nuo akcizo
atleidimo nuo mokesčio atvejai
„žmonėms vartoti neskirti produktai“
vartotojų įpročiai
kosmetika

Kaip cituoti

Mickutė, K. (tran.) (2019) “Vartotojų elgesio ir produktų konkurencijos reikšmė produktų apmokestinimo akcizo mokesčiu atvejais”, Teisė, 113, pp. 155–167. doi:10.15388/Teise.2019.113.9.

Santrauka

Bene Factum byloje priimtame prejudiciniame sprendime Europos Sąjungos Teisingumo Teismas nurodė, kad, neatsižvelgiant į tai, kaip kosmetikos priemonė yra naudojama, toks produktas yra atleidžiamas nuo akcizo mokesčio. Siekiant įvertinti tinkamo ES teisės reguliavimo taikymo akcizo srityje prielaidas, straipsnyje ES ir tarptautinės prekybos teisės lygmeniu vertinamas produktų konkuravimo nustatymo mechanizmas, kuris reikšmingas klasifikuojant produktus mokesčių tikslais, įskaitant, kokia apimtimi kosmetikos priemonės konkuruoja su alkoholiniais gėrimais, kaip privataus verslo veiklą lemia vartotojų įpročiai naudoti gaminamus produktus ir kiek valstybė gali kištis į šią sritį.

PDF
HTML

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 3 4 5 > >>