GRAMATINIAI POEZIJOS VERTIMO ASPEKTAI: OSKARO MILAŠIAUS EILĖRAŠČIO „LA BER LINE ARR ETÉE DA NS LA NUIT“ VERTIMŲ ANALIZĖ
Straipsniai
Liucija Černiuvienė
Publikuota 2017-04-06
https://doi.org/10.15388/VertStud.2012.5.10559
PDF

Kaip cituoti

Černiuvienė, L. (tran.) (2017) “GRAMATINIAI POEZIJOS VERTIMO ASPEKTAI: OSKARO MILAŠIAUS EILĖRAŠČIO „LA BER LINE ARR ETÉE DA NS LA NUIT“ VERTIMŲ ANALIZĖ”, Vertimo studijos, 5, pp. 53–63. doi:10.15388/VertStud.2012.5.10559.

Santrauka

Poezijos vertimas ir poezijos vertimų analizė nuolat yra aktualūs vertimų tyrinėtojams: viena vertus, dėl galimų tirti aspektų gausos, kita vertus – dėl to, kad poezijos vertimai apskritai nedaug tyrinėti. Oskaras Milašius, lietuvių kilmės prancūzų poetas, yra bene gausiausiai verstas į lietuvių kalbą. Straipsnyje kiek neįprastu poezijos vertimų tyrinėjimui gramatiniu aspektu analizuojami keturi skirtingų vertėjų to paties eilėraščio vertimai. Toks aspektas pasirinktas remiantis Romano Jakobsono mintimi, jog poezijos gramatika gali virsti gramatikos poezija. Būtent gramatikos poezijos vaidmuo Oskaro Milašiaus eilėraštyje „La berline arretee dans la nuit“ ir šio eilėraščio vertimuose yra kalbamojo straipsnio analizės pagrindas.

PDF