STUDENTŲ RIZIKINGO ELGESIO IR AŠTRIŲ POJŪČIŲ SIEKIO SĄSAJOS

Laima Bulotaitė, Olga Zamalijeva

Santrauka


Straipsnyje pristatomi tyrimo, kuriuo siekta išsiaiškinti įvairių rizikingo elgesio tipų paplitimo tarp stu­dentų ypatumus ir rizikingo elgesio bei aštrių pojūčių siekio sąsajas, rezultatai. Apklausti 664 studentai iš 8 Lietuvos universitetų. Apklaustų studentų amžiaus vidurkis 20,4 metų (SD = 2,21), 76 proc. jų mote­rys, 24 proc. – vyrai. Tyrime naudotas specialiai sukurtas klausimynas, skirtas 12 rizikingo elgesio tipų, ir Aštrių pojūčių siekio skalės penktoji versija (SSS-V, Sensation Seeking Scale, Form V, Zuckerman, 2007). Tyrimas atskleidė, kad 94,7 proc. studentų būdingas rizikingas elgesys. Dažniausiai paplitęs elgesys – didelio alkoholio kiekio vartojimas vienu metu. Antroje vietoje yra važiavimas su apsvaigusiu nuo al­koholio vairuotoju. Apie trečdaliui studentų būdingas rūkymas, dažnas alkoholio vartojimas, narkotikų vartojimas, ekstremalus sportas, nesaugūs lytiniai santykiai, SMS žinučių rašymas vairuojant. Rečiausiai paplitęs rizikingas elgesys – daugiau nei du sekso partneriai per metus. Nustatyta, kad visi rizikingo elge­sio tipai yra susiję tarpusavyje. Vienas rizikingo elgesio tipas būdingas 11,3 proc. studentų. Beveik pusei studentų (49 proc.) būdingi 2–4 rizikingo elgesio tipai, o daugiau nei trečdaliui (34,5 proc.) būdingi penki ir daugiau rizikingo elgesio tipų.
Studentai, kuriems būdingi įvairūs rizikingo elgesio tipai, gauna didesnius aštrių pojūčių siekio skalės balus. Labiau išreikštas aštrių pojūčių siekis prognozuoja didesnį asmeniui būdingų rizikingo elgesio tipų skaičių. Tyrimo rezultatai leidžia teigti, kad aštrių pojūčių siekis yra asmenybės matmuo, kuris gali būti naudojamas prognozuoti ne tik studentams būdingo rizikingo elgesio kiekį, bet ir atskirų rizikingo el­gesio tipų apraiškas, kaip antai narkotikų vartojimas ir užsiėmimas ekstremaliu sportu. Aštrių pojūčių siekio įvertinimas leidžia pasirinkti tinkamus tiek prevencijos, tiek ankstyvosios intervencijos metodus.


Raktiniai žodžiai


studentai, rizikingas elgesys, aštrių pojūčių siekis

Pilnas tekstas:

PDF

DOI: https://doi.org/10.15388/Psichol.2016.54.10346