Strateginė valdymo apskaita: informacijos taikymo sritys ir instrumentai
Straipsniai
Kamilė Medeckytė
Vilniaus universitetas
Daiva Tamulevičienė
Vilniaus universitetas
Publikuota 2020-07-23
https://doi.org/10.15388/batp.2020.20
HTML

Reikšminiai žodžiai

strateginė valdymo apskaita
strateginės valdymo apskaitos sritys
strateginės valdymo apskaitos instrumentai

Kaip cituoti

Medeckytė K. ir Tamulevičienė D. (2020) „Strateginė valdymo apskaita: informacijos taikymo sritys ir instrumentai“, Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika, 210, p. 5. doi: 10.15388/batp.2020.20.

Santrauka

Strateginės valdymo apskaitos instrumentų taikymas įmonių valdyme yra svarbus įrankis, siekiant įgyti konkurencinį pranašumą, didinant esamą rinkos dalį ir gerinant įmonės veiklos rezultatus. Straipsnyje nagrinėjama strateginės valdymo apskaitos raida, samprata ir reikšmė. Išskiriamos penkios strateginės valdymo apskaitos sritys: 1) išlaidų ir savikainos skaičiavimas; 2) planavimas, kontrolė ir veiklos vertinimas; 3) strateginių sprendimų priėmimas; 4) į konkurentus orientuota apskaita; 5) į klientus orientuota apskaita. Išskirti pagrindiniai kiekvienos srities instrumentai, jų privalumai, diegimo įmonių valdyme iššūkiai ir jų nauda organizacijos veiklos efektyvumui.

HTML

Bibliografinės nuorodos

Alamri, A. M., 2018. Strategic management accounting and the dimensions of competitive advantage: testing the associations in saudi industrial sector. International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences. 8(2), 48–64. http://dx.doi.org/10.6007/IJARAFMS/v8-i2/4137.
Almaryani, M. A. H.; Sadik, H. H., 2012. Strategic management accounting techniques in Romanian companies: some survey evidence. Procedia Economics and Finance. 3, 387–396. https://doi.org/10.1016/S2212-5671(12)00169-4.
Andrade, M. C.; Filho, R. C. P.; Espozel, A. M.; Maia, L. O. A.; Quassim, R. Y., 1999. Activity – based costing for production learning. International Journal of Production Economics. 62(3), 175–180. https://doi.org/10.1016/S0925-5273(97)00136-9
Baker, J. J., 1998. Activity – based costing and activity – based management for health care. An Aspen Publication, Gaithersburg, Maryland.
Bengü, H.; Kara, E., 2010. Product Life Cycle Costing Methodology. Banking and Finance Letters. 2(3), 325–333.
Bititci, U. S.; Carrie, A. S.; McDevitt, L., 1997. Integrated performance measurement systems: an audit and development guide. The TQM Magazine. 9(2), 46–53. https://doi.org/10.1108/09544789710159443
Cadez, S.; Guilding, C., 2008. An exploratory investigation of an integrated contingency model of strategic management accounting. Accounting, Organizations and Soociety. 33(7–8), 836 – 863. https://doi.org/10.1016/j.aos.2008.01.003.
Cadez, S.; Guilding, C., 2007. Benchmarking the incidence of strategic management accounting in Slovenia. Journal of Accounting & Organizational Change. 3(2), 126–146. https://doi.org/10.1108/18325910710756140.
Cinquini, L.; Tenucci, A., 2007. Is the adoption of strategic management Accounting techniques really “strategy-driven”? Evidence from a survey. In MAR 2007 – Cost and Performance in Services and Operations. International Scientific Conference, June, 18–20, 2007, Trento, Italy, proceedings, 1–27. Prieiga per: .
Dale, B. G.; Wan, G.M., 2002. Setting up a quality costing system. An evaluation of the key issues. Business Process Management. 8(2), 104–116. https://doi.org/10.1108/14637150210425081.
Dikavičius, V.; Stoškus, S., 2003. Visuotinė kokybės vadyba. Kaunas: Technologija.
Dmitrović-Šaponja, L.; Suljonović, E., 2017. Strategic management accounting in the Republic of Serbia. Economic Research – Ekonomska Istraživanja. 31 (1), 1829–1839. https://doi.org/10.1080/1331677X.2017.1392884.
Dunk, A. S., 2004. Product life cycle analysis: the impact of customer profiling, competitive advantage, and quality of IS information. Management Accounting Research. 15(4), 401–414. https://doi.org/10.1016/j.mar.2004.04.001.
Esmalifalak, H.; Albin, M. S.; Behzadpoor, M., 2015. A comparative study on the activity based costing systems: Traditional, fuzzy and Monte Carlo approaches. Health Policy and Technology. 4(1), 58–67. https://doi.org/10.1016/j.hlpt.2014.10.010.
Feil, P.; Yook, K. H.; Kim, I. W., 2004. Japanese Target Costing: A Historical Perspective. International Journal of Strategic Cost Management, p. 10 – 19.
Giovannoni, E.; Maraghnini, M. P., 2013. The challenges of integrated performance measurement systems. Integrating mechanisms for integrated measure. Accounting, Auditing & Accountability Journal. 26(6), 978–1008. https://doi.org/10.1108/AAAJ-04-2013-1312.
Gliaubicas, D., 2012. Valdymo apskaitos raidos tyrimas ekonominių pokyčių kontekste. Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos. 1(8), 59– 65. https://doi.org/10.15544/ssaf.2012.08.
Goebel, D. J.; Marshall G. W.; Locander, W. B., 1998. Activity–based costing: Accounting for a Market Orientation. Industrial Marketing Management. 27(6), 497–510. https://doi.org/10.1016/S0019-8501(98)00005-4.
Grondskis, G., 2004. Išlaidų kokybei ir veiklų išlaidų apskaitos integracija. Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai. 30, 93-102.
Guilding, C.; McManus, L., 2002. The incidence, perceived merit and antecedents of customer accounting: an explaratory note. Accounting Organizations and Society. 27(1–2), 45–59. https://doi.org/10.1016/S0361-3682(01)00030-7.
Guilding, C.; Cravens, K. S.; Tayles, M., 2000. An international comparison of strategic management accounting practices. Management Accounting Research. 11(1), 113–135. https://doi.org/10.1006/mare.1999.0120.
Gupta, S.; Lehmann, D. R., 2003. Customers as assets. Journal of Interactive Marketing. 17(1), 9–24. https://doi.org/10.1002/dir.10045.
Laurinavičienė, G.; Mackevičius, J., 2011. Veikla pagrįsto produkcijos savikainos kalkuliavimo metodo diegimo problemos. Verslas: teorija ir praktika. 12(3), 268–276. Prieiga per: < https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=9148>.
Lawrence, A.; John, O., 2020. Competitor cost assessment and profitability of quated Nigerian manufacturing firms: A critical regression. Frontiers Journal of Accounting and Business Research. 2(1), 1–15.
LR buhalterinės apskaitos įstatymas, 2001. Aktuali redakcija 2019–07–27. Prieiga per: .
Buckingham, M.; Loomba, A. P. S., 2001. Advantageous cost structure: a strategic costing case study. Production and Inventory Management Journal. 42(1), 12–18.
Lord, B. R., 1996. Strategic management accounting: the emperor’s new clothes? Management Accounting Research. 7(3), 347–366. https://doi.org/10.1006/mare.1996.0020.
Lakis, V.; Mackevičius J.; Gaižauskas, L., 2010. Valdymo apskaitos teorija ir praktika. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.
Mackevičius, J., 1994. Apskaita. Vilnius: Mintis.
Mackevičius, J. 2019. Apskaita, auditas, analizė: teorijos, metodikos, nuostatos. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.
Majerova, J.; Kliestik, T., 2015. Brand valuation as an immanent component of brand value building and managing. Procedia Economics and Finance. 26, 546–552. https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)00953-3.
Noordin, R.; Zainuddin, Y.; Tayles, M., 2009. Strategic management accounting information elements: Malaysian evidence. Asia-Pasific Management Accounting Journal. 4(1), 17–34.
Oboh, C. S.; Ajibolade, S. O., 2017. Strategic management accounting and decision making: a survey of the Nigerian banks. Future Business Journal. 2(2), 119–137. https://doi.org/10.1016/j.fbj.2017.05.004.
Pires, R. A. R.; Alves, M. C. G; Rodrigues, L. L., 2015. Strategic management accounting: definitions and dimensions. In XVIII Congreso AECA Innovación y internacionalización: factores de éxito para la pyme. Cartagena p. 1 – 17. Prieiga per: .
Raaij, E. M. V., 2005. The strategic value of customer profitability analysis. Marketing Intelligence & Planning. 23(4), 372–381. https://doi.org/10.1108/02634500510603474.
Roslender, R.; Hart, S. J., 2003. In search of strategic management accounting: theoretical and field study perspectives. Management Accounting Research. 14(3), 255–279. https://doi.org/10.1016/S1044-5005(03)00048-9.
Sarkis, J., 2001. Benchmarking for agility. Benchmarking: An International Journal, 8(2), 88–107. https://doi.org/10.1108/14635770110389816.
Savickas, V., 2011. Tikslinių išlaidų kalkuliavimas: reikšmė, principai ir etapai. Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika. 9, 119–136.
Sriram, S.; Balachander, S.; Kalwani, M. U., 2007. Monitoring the Dynamics of Brand Equity Using Store – Level Data. Journal of Marketing. 71, 61–78. https://doi.org/10.1509%2Fjmkg.71.2.061.
Šapkauskienė, A.; Leitonienė, Š., 2009. Veiklos vertinimas laiku grįsto valdymo požiūriu. Ekonomika ir vadyba. 14, 116–122.
Tamulevičienė, D., 2016. Kontrolingo krypčių, koncepcijų ir požiūrių vystymasis: istorinė perspektyva. Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos. 10(1), 186–199. Prieiga per: .
Zengin, Y.; Ada, E., 2009. Cost management through product design: target costing approach. International Journal of Production Research. 48(19), 5593–5611. https://doi.org/10.1080/00207540903130876.
Žižytė, V.; Tamulevičienė, D., 2018. Veiklos sritimis grįsto savikainos skaičiavimo metodo taikymas: buhalterines ir audito paslaugas teikiančios įmonės atvejis. Buhalterinės ir apskaitos teorija ir praktika. 17–18, 180 – 197. https://doi.org/10.15388/batp.v0i1.11961.
Wever, R.; Boks, C.; Marinelli, T.; Stevels, A., 2007. Increasing the benefits of product – level benchmarking for strategic eco – efficient decision making. Benchmarking: An International Journal. 14(6), 713–714. https://doi.org/10.1108/14635770710834509.
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai