2014, No. 16, Turinys
Archyvas
Žurnalo Archyvas
Publikuota 2018-10-01

Reikšminiai žodžiai

nėra

Kaip cituoti

Archyvas Žurnalo (2018) „2014, No. 16, Turinys“, Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika, 00, p. 17. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/BATP/article/view/12635 (žiūrėta: 11rugpjūčio2022).

Santrauka

Audito ir kontrolės aktualijos

Aurelija Kustienė, Nepriklausomas auditas kaip strateginis įrankis informacijos asimetriškumui rinkoje sumažinti, 10

Rasa Kanapickienė, Kontrolės priemonės viešojo sektoriaus subjektų nematerialiojo turto apskaitoje, 19

Daiva Tamulevičienė, Kontrolingo koncepcija ir jos evoliucija, 28

Rūta Klimaitienė, Kristina Rudžionienė, Andželika Verbliugevičiūtė, ABC metodo efektyvumas mažose įmonėse,  40

Finansinė analizė ir vertinimas

Jonas Mackevičius, Lukas Giriūnas, Įmonių veiklos rizikų valdymo ir vertinimo modelis, 55

Jovita Jusytė, Irma Kamarauskienė, Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų santykinė analizė: teoriniai ir praktiniai aspektai, 64

Gintarė Labonaitė, Rasa Subačienė, Grynojo pelningumo vertinimo metodika, 79

Lukas Giriūnas, Gintarė Giriūnienė, Verslaus subjekto identifikacinis tyrimas, 89

Gintarė Giriūnienė, Verslumą sąlygojančių veiksnių tyrimas, 97

Sprendimai finansų moksle

Erika Beniušytė, Aurelija Zonienė, Investicijų į ilgalaikį turtą finansinio pagrindimo modelis, 105

Deimena Kiyak, Individualaus investuotojo investavimo alternatyvų vertinimo kriterijų modeliavimas, 114

Jonas Mackevičius, Vilius Savickas, Prof. Vlado Jurgučio įžvalgos apie bankus ir jų plėtotė lietuvių auditorių darbuose, 129

Apskaitos ir finansų specialistų rengimo problemos

Romualdas Valkauskas, Specialistų kompetencijų vertinimas, 141

Liucija Budrienė, Milda Kvekšienė, Audronė Meškelienė, Buhalterio kompetencijų pripažinimo iššūkiai ir tendencijos, 149

Audronė Bagdonienė, Fausta Smolenskienė, Buhalterinės apskaitos specialybės absolventų įsidarbinimo galimybių darbo rinkoje analizė darbo jėgos pasiūlos ir paklauso kontekste, 160

Lina Kušleikienė, Renata Šivickienė, Metodų, ugdančių verslumo kompetenciją, taikymas Šiaulių valstybinės kolegijos finansų srities paskaitose, 172

Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.