2009, Nr. 4, Turinys
Archyvas
Žurnalo Archyvas
Publikuota 2018-10-01

Reikšminiai žodžiai

nėra

Kaip cituoti

Archyvas Žurnalo (2018) „2009, Nr. 4, Turinys“, Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika, 00, p. 4. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/BATP/article/view/12621 (žiūrėta: 6gruodžio2022).

Santrauka

Rasa Zabarauskaitė, Poverty line calculation in the middle-income countries: methodological approach, 9

Romualdas Valkauskas, Faktorinė indeksinė analizė reiškinių pokyčių tyrime, 17

Kirilas Kundušas, Živilė Simonaitytė, Tarptautiniai finansinės atskaitomybės ir JAV apskaitos standartai: pagrindiniai skirtumai,  jų priežastys ir konvergencija, 25

Monika Juonytė, Inga Galvanauskaitė, 5-ojo verslo apskaitos standarto „Pinigų srautų ataskaita“ ir 7-ojo tarptautinio apskaitos standarto „Pinigų srautų ataskaitos“ lyginamoji analizė, 37

Anastasija Jankauskaitė, Vilma Jelisejevaitė, Verslo jungimų apskaita, 52

Dainius Masiulevičius, Rasa Aleliūnaitė, 19-ojo verslo apskaitos standarto „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas bei pobalansiniai įvykiai“ ir 37-ojo tarptautinio apskaitos standarto „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas“ lyginamoji analizė, 66

Eglė Grūnovaitė, Valiutos kurso pasikeitimo įtaka finansiniams rezultatams, 82

Jokūbas Leipus, Gilmintas Albertavičius, Islamo šalių finansinės institucijos ir jų apskaitos ypatybės, 92

Marija Kučinskienė, Asta Fominienė, Verslo inkubatorių nauda, skatinant smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą, 102

Daiva Raziūnienė, Naujas apskaitos vadovėlis, 113

Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.