2012, Nr. 11, Turinys
Archyvas
Žurnalo Archyvas
Publikuota 2018-10-01

Reikšminiai žodžiai

nėra

Kaip cituoti

Archyvas Žurnalo (2018) „2012, Nr. 11, Turinys“, Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika, 00, p. 11. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/BATP/article/view/12628 (žiūrėta: 7gruodžio2022).

Santrauka

Finansinės apskaitos teorija ir praktika

Jonas Žaptorius, Tvarumo apskaita: trumpa istorija ir koncepcija, 7

Kristina Rudžionienė, Erika Krakauskaitė, Įvertinimas tikrąja verte apskaitoje, 18

Akvilė Stulpinaitė, Judita Biveinytė, 12-ojo Verslo apskaitos standarto ir tarptautinių apskaitos standartų,  reglamentuojančių ilgalaikio materialiojo turto apskaitą,  lyginamoji analizė, 28

Jonas Mackevičius, Jokūbas Leipus, Islamo bankų apskaitos ypatybės, 40

Martynas Novikovas, Sandorių tarp asocijuotų asmenų kainodara: kontrolė ir tikrinimas Lietuvoje, 51

Valdymo apskaitos teorija ir praktika

Lina Veličkienė, Kristina Rudžionienė, Rūta Klimaitienė, Užsakyminis savikainos kalkuliavimas mažose paslaugų įmonėse, 66

Lionius Gaižauskas, Biudžetų sudarymo ir taikymo problemos Lietuvos verslo įmonėse, 76

Svetlana Vegera, Accounting of environmental and social land rent in modern system of economic relations: problems and principles of methodology, 91

Finansinė analizė ir vertinimas

Ramunė Budrionytė, Laimutė Kazlauskienė, Rasa Subačienė, System of ratio analysis of tourism companies, 98

Gerda Venckevičiūtė, Gražina Jatuliavičienė, Performance measurement systems development: from financial to corporate perspective, 116

Stasys Valentinavičius, Įmonės investicinio patrauklumo vertinimo teoriniai aspektai, 127

Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.