2010, Nr. 6, Turinys
Archyvas
Žurnalo Archyvas
Publikuota 2018-10-01

Reikšminiai žodžiai

nėra

Kaip cituoti

Archyvas Žurnalo (2018) „2010, Nr. 6, Turinys“, Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika, 00, p. 6. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/BATP/article/view/12623 (žiūrėta: 7gruodžio2022).

Santrauka

Birutė Visokavičienė, The role of the monetary policy during the global financial crisis (2008-2009), 7

Valerija Gerikienė, Ramunė Kugaudaitė, Darbo užmokesčio teorinių modelių taikymo problematika, 19

Rusak Olga Arkadievna, The accounting aspects of the insurance transactions problem, 40

Kristina Rudžionienė, Aušra Morkevičienė, Konservatyvumo principas apskaitoje: Lietuvos praktika, 50

Giedrė Laurinavičienė, Pelno (nuostolių) ataskaitų,  rengiamų pagal 1-ąjį TAS, 3-ąjį VAS ir Ketvirtąją direktyvą, lyginamoji analizė, 60

Jolita Jarmalaitė, Atsargų apskaitos pagal 2-ąjį TAS ir 9-ąjį VAS lyginamoji analizė, 71

Vaclovas Lakis, Giedrė Damaševičiūtė, Vidaus auditorių ir audituojamųjų santykius lemiantys veiksniai, 82

Vladislav Tomaševič, Investicinių projektų efektyvumo analizė ir vertinimas, 95

Nijolė Pakalnienė, Utenos kolegijos buhalterinės apskaitos specialybės absolventų profesinės kompetencijos pakankamumas praktinei veiklai, 105

Jonas Mackevičius, Įmonės vidaus kontrolės sistema: originalūs tyrimai, naujos idėjos, 114

Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.