2012, Nr. 12, Turinys
Archyvas
  • Žurnalo Archyvas
Žurnalo Archyvas
Publikuota 2018-10-01

Reikšminiai žodžiai

none nėra

Kaip cituoti

Archyvas, Žurnalo (tran.) (2018) “2012, Nr. 12, Turinys”, Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika, p. 12. Available at: https://www.zurnalai.vu.lt/BATP/article/view/12629 (Accessed: 22 September 2023).

Santrauka

Finansinės apskaitos teorija ir praktika

Greta Vetriakaitė, Kristina Rudžionienė, JAV ir ES apskaitos harmonizacijos įvertinimas, 7

Jūratė Klusavičiūtė, Kristina Rudžionienė, Įsipareigojimų atskleidimą Lietuvos listinguojamų įmonių finansinėse ataskaitose lemiančios charakteristikos, 19

Renata Smirnova, Kristina Rudžionienė, Įmonių socialinės atsakomybės finansinėse ataskaitose atskleidimo veiksniai, 31

Rasa Subačienė, Džemilė Jakubauskaitė, Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo finansinės ir mokestinės apskaitos aspektai, 41

Finansinė analizė ir vertinimas,

Gerda Venckevičiūtė, Gražina Jatulevičienė, Ekonomiškumo,  efektyvumo,  rezultatyvumo ir veiksmingumo (keturių E) koncepcija veiklos vertinime, 49

Lukas Giriūnas, Vidaus kontrolė ir jos vieta įmonės valdymo struktūroje, 58

Jovita Pliustienė, Turizmo strateginis planavimas ir kaimo turizmo sektoriaus plėtros galimybės, 67

Neringa Slavinskaitė, Kompleksinis pieno pramonės įmonių pagrindinės veiklos efektyvumo vertinimas, 82

Jokūbas Leipus, Jonas Mackevičius, Islamo bankų stabilumas pasaulio finansinės krizės laikotarpiu, 95

Liuda Villis, Pagrindinių finansų institucijų priežiūros esmė bei modeliai, 105