2007, Nr.1, Turinys
Archyvas
Žurnalo Archyvas
Publikuota 2019-03-26

Reikšminiai žodžiai

nėra

Kaip cituoti

Archyvas Žurnalo (2019) „2007, Nr.1, Turinys“, Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika, 00, p. 1. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/BATP/article/view/12618 (žiūrėta: 6gruodžio2022).

Santrauka

Redkolegijos žodis, 7

Buhalterinės apskaitos raida

Romualdas Bartaška, Vidaus audito sistema Lietuvoje: raida,  funkcionavimas ir perspektyvos, 9

Jonas Mackevičius, Buhalterinės apskaitos reglamentavimas per pirmąjį Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo (1918 – 1928 m.) ir atkūrimo (1990 – 2000 m.) dešimtmetį, 15

Romualdas Valkauskas, Nacionalinė sąskaityba. Sąnaudų – išeigos metodas: istorinė raida, 19

Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika

Borisas Jefimovas, Metodologiniai apskaitos pokyčių aspektai, 23

Rasa Kanapickienė, Kristina Rudžionienė, Finansinės apskaitos reglamentavimo pokyčiai, 26

Laimutė Kazlauskienė, 1-ojo verslo apskaitos standarto „Finansinė atskaitomybė“ ir Tarptautinių apskaitos standartų finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo pagrindų lyginamoji analizė, 33

Renata Legenzova , Lietuvos buhalterinės apskaitos reglamentavimo pokyčių vertinimas ES apskaitos harmonizacijos procesų kontekste, 38

Kristina Rudžionienė, Rasa Kanapickienė, Požiūrių į apskaitos teoriją tyrimas Lietuvos mokslininkų darbuose, 42

Rasa Subačienė, Ilgalaikio materialiojo turto finansinės ir mokestinės apskaitos skirtumai, 48

Kostas Valužis, Veiklos rezultatų ataskaitų sudarymo ypatumai skirtingų veiklos sričių įstaigose bei įmonėse, 52

Buhalterinės apskaitos specialistų rengimas

Danutė Binkienė, Buhalterinės apskaitos studijų programos įgyvendinimas Kauno kolegijoje: patirtis ir tobulinimo galimybės, 56

Irena Černiauskienė, Lina Striaukaitė, Žemaitijos kolegijos buhalterinės apskaitos specialybės studentų profesijos pasirinkimo motyvacija, 61

Nijolė Gedvilienė, Aušra Gabrevičienė, Virginija Giliuvienė, Studentų motyvacija pasirenkant buhalterio specialybę Marijampolės kolegijoje, 67

Emilė Grigalevičienė, Marytė Zenkevičienė, Vidurinės mokyklos matematikos žinių įtaka buhalterinės apskaitos programos studijoms kolegijoje, 74

Vida Holšanskienė, Buhalterinės apskaitos specialistų mokymo turinio pokyčiai laiko kontekste, 80

Birutė Petrošienė, Danguolė Šidlauskienė, Studentų savarankiškas darbas – jo dalykinių gebėjimų atspindys, 84

Asta Pikelienė, Buhalterinės apskaitos studijų organizavimo kokybės tyrimas Vilniaus kolegijoje, 89

Arūna Plytnikienė, Buhalterinės apskaitos specialistų rengimo raida Alytaus rajone, 97

Alma Skujienė, Buhalterinės apskaitos studijų programos tobulinimas siekiant tenkinti darbo rinkos poreikius, 103

 

Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.