2008, Nr.2, Turinys
Archyvas
Žurnalo Archyvas
Publikuota 2019-03-26

Reikšminiai žodžiai

nėra

Kaip cituoti

Archyvas Žurnalo (2019) „2008, Nr.2, Turinys“, Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika, 00, p. 2. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/BATP/article/view/12619 (žiūrėta: 6gruodžio2022).

Santrauka

Buhalterinės apskaitos raida

Jonas Mackevičius, Buhalterinės apskaitos reglamentavimas sovietinės okupacijos laikotarpiu Lietuvoje (1945 – 1965 metais), 7

Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika

Agnė Lapinskaitė, Kristina Rudžionienė, Poveikio gamtai atskleidimas Lietuvos įmonių atskaitomybėje, 18

Vilma Vaitekūnaitė,  Jurgita Vaitkevičiūtė, Profesionalaus sporto klubų apskaitos tvarkymas, 28

Rasa Subačienė, Romualdas Valkauskas, Ilgalaikio materialiojo turto remonto ir rekonstravimo išlaidų apskaita ir analizė, 38

Raimondas Sidliarevičius, Klaida ir apgaulė finansinėje atskaitomybėje, 50

Renata Steckienė, Vidaus kontrolės įmonėje samprata ir struktūra, 64

Gailutė Gipienė, Rasa Kanapickienė, Raimonda Lepečkienė, Sąnaudų pripažinimo lyginamoji analizė: Lietuvos,  Latvijos ir Švedijos pavyzdžiu, 77

Buhalterinės apskaitos organizavimas užsienio šalyse

Jūratė Vireliūnaitė,

Monika Mandeikaitė, Buhalterinės apskaitos organizavimas Suomijoje, 87

Rokas Visockas, Buhalterinės apskaitos organizavimas Slovakijoje, 96

Recenzijos

Jonas Mackevičius, Naujas apskaitos vadovėlis, 106

Jonas Mackevičius, Vertinga monografija apie apskaitos informacinę sistemą, 108

Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.