Pagalbinės medžiagos naudojimas egzaminų metu
Straipsniai
Ričardas Kudžma
Vilniaus universitetas
Lina Jakubonienė
Vilniaus universitetas
Publikuota 2011-12-15
https://doi.org/10.15388/LMR.2011.me10
PDF

Reikšminiai žodžiai

egzaminas raštu
egzaminas su šaltiniais (open-book)
egzaminas be šaltinių (closed-book)

Kaip cituoti

Kudžma R. ir Jakubonienė L. (2011) „Pagalbinės medžiagos naudojimas egzaminų metu“, Lietuvos matematikos rinkinys, 52(proc. LMS), p. 105–109. doi: 10.15388/LMR.2011.me10.

Santrauka

Praeityje matematikos egzaminai VU matematikos fakultete vykdavo žodžiu. Palaipsniui situacija keitėsi ir šiuo metu beveik visi egzaminai vyksta raštu. Egzaminai raštu gali būti naudojantis šaltiniais (angl. open-book) ir be šaltinių (angl. closed-book). Vyresnysis šio straipsnio autorius jau 10 metų matematinės analizės kurse studentams leidžia pasiruošti ir egzamino metu naudoti A4 formato lapą su tam tikra informacija. Tame lape,
kurį vadinsime paruoštuke, galima rašyti apibrėžimus, teoremų formuluotes, įvairias formules (informaciją iš žinių srities pagal Bloom’o taksonomiją), bet negalima rašyti uždavinių sprendimų, teoremų įrodymų. Paruoštukę studentas privalo atiduoti kartu su egzamino užduočių sprendimais. Jaunesnioji autorė bakalauro ir magistro baigiamuosiuose darbuose tyrė paruoštukių ruošimą, naudojimą bei jų turinio informacijos ryšį su egzamino rezultatais.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.