Greimo semiotikos taikymas matematikos tekstų analizėje
Straipsniai
Ričardas Kudžma
Vilniaus universitetas
Simona Preidytė
Vilniaus universitetas
Publikuota 2013-12-20
https://doi.org/10.15388/LMR.B.2013.24
PDF

Reikšminiai žodžiai

semiotika
Greimas
neigiamieji skaičiai
teigiamieji skaičiai
naratyvinė gramatika

Kaip cituoti

Kudžma R. ir Preidytė S. (2013) „Greimo semiotikos taikymas matematikos tekstų analizėje“, Lietuvos matematikos rinkinys, 54(B), p. 129–134. doi: 10.15388/LMR.B.2013.24.

Santrauka

Pastaruoju metu yra padidėjęs susidomėjimas matematikos vadovėlių analize, vyksta net specialios konferencijos. Pasauliniuose matematikos švietimo kongresuose (ICME) yra speciali sekcija, nagrinėjanti matematikos vadovėlius. Vyresnysis iš autorių jau keliuose straipsniuose pradėjo taikyti A.J. Greimo semiotiką matematikos tekstų nagrinėjimui. Šiame straipsnyje nagrinėjami du skyreliai apie teigiamus ir neigiamus skaičius iš dviejų matematikos vadovėlių šeštai klasei. Teksto semiotinė analizė, autorių nuomone, leidžia daryti tam tikras objektyvias išvadas apie teksto kokybę.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.