Semiotinis kvadratas ir naratyvinė gramatika viename pirmos klasės matematikos tekste
Straipsniai
Ričardas Kudžma
Vilniaus universitetas
Vitalija Rukaitė
Vilniaus universitetas
Publikuota 2014-12-20
https://doi.org/10.15388/LMR.B.2014.11
PDF

Reikšminiai žodžiai

semiotika
Greimas
semiotinis kvadratas
naratyvinė gramatika
naratyvinis pasakymas

Kaip cituoti

Kudžma R. ir Rukaitė V. (2014) „Semiotinis kvadratas ir naratyvinė gramatika viename pirmos klasės matematikos tekste“, Lietuvos matematikos rinkinys, 55(B), p. 55–59. doi: 10.15388/LMR.B.2014.11.

Santrauka

Taikant Greimo semiotiką straipsnyje nagrinėjamas pirmos klasės tekstas, kai pirmą kartą dviejų vienaženklių skaičių suma viršija 10. Pateikiama naratyvinio bei loginiosemantinio lygmenų analizė. Sukonstruojamas teksto semiotinis kvadratas.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.