Testų taikymas mokymosi eigai valdyti SCORM standartą atitinkančiuose e-mokymosi kursuose
Straipsniai
Jurgita Lieponienė
Panevėžys College
Regina Kulvietienė
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Publikuota 2010-12-21
https://doi.org/10.15388/LMR.2010.22
PDF

Reikšminiai žodžiai

grįžtamoji informacija
SCORM
testas

Kaip cituoti

Lieponienė J. ir Kulvietienė R. (2010) „Testų taikymas mokymosi eigai valdyti SCORM standartą atitinkančiuose e-mokymosi kursuose“, Lietuvos matematikos rinkinys, 51(proc. LMS), p. 121–126. doi: 10.15388/LMR.2010.22.

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjama vertinimo grįžtamosios informacijos svarba e-mokymesi, analizuojamas testų taikymas mokymosi eigai valdyti, vertinamas mokymo valdymo sistemų Moodle, ATutor, Workplace Collaboration Learning System suderinamumas su SCORM specifikacijomis.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.