Adaptyvios vertinamos veiklos modelis Moodle sistemoje
Straipsniai
Jurgita Lieponienė
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Regina Kulvietienė
Panevėžio kolegija
Publikuota 2009-12-20
https://doi.org/10.15388/LMR.2009.16
PDF

Reikšminiai žodžiai

virtuali mokymosi aplinka
adaptyvus žinių vertinimas
adaptyvi žinių testavimo sistema
individualizuotas vertinimas
žinių tikrinimo priemonės

Kaip cituoti

Lieponienė J. ir Kulvietienė R. (2009) „Adaptyvios vertinamos veiklos modelis Moodle sistemoje“, Lietuvos matematikos rinkinys, 50(proc. LMS), p. 90–95. doi: 10.15388/LMR.2009.16.

Santrauka

Straipsnyje analizuojamas adaptyvus žinių vertinimas.  Remiantis apibrėžtais kriterijais vertinamas virtualių  mokymosi aplinkų Blackboard Learning System Vista,  Workplace Collaboration Learning System ir Moodle testavimo sistemų adaptyvumas.  Išsamiai aprašomas sudarytas adaptyvios vertinamos veiklos modelis Moodle sistemoje,  kuris yra sukurtas remiantis Bloomo taksonomijos  lygmenimis ir pasitelkiant vieną iš virtualios  mokymosi aplinkos Moodle veiklų – pamokos veiklą. 

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.