Studentų pasiekimų analizė naudojant ranginę logistinę regresiją
Straipsniai
Gediminas Murauskas
Vilniaus universitetas
Marijus Radavičius
Matematikos ir informatikos institutas
Publikuota 2010-12-21
https://doi.org/10.15388/LMR.2010.74
PDF

Reikšminiai žodžiai

matematiniai gebėjimai
pasiekimų analizė
proporcingųjų galimybių modelis
ranginė logistinė regresija
veiksnių sąveika
proporcingųjų šansų modelis

Kaip cituoti

Murauskas G. ir Radavičius M. (2010) „Studentų pasiekimų analizė naudojant ranginę logistinę regresiją“, Lietuvos matematikos rinkinys, 51(proc. LMS), p. 408–413. doi: 10.15388/LMR.2010.74.

Santrauka

Darbe nagrinėjama matematinių gebėjimų įvertinimo problema. Laikoma, kad studento matematinės analizės pažymys yra vienas iš pagrindinių matematinių gebėjimų rodiklių, leidžiantis gana patikimai prognozuoti jo tolesnių matematinės specialybės studijų eigą. Naudojant VU matematinių specialybių studentų duomenis ir ranginį logistinės regresijos su kintančiu masteliu modelį tiriama įvairių veiksnių, tarp jų ir egzaminuojančio dėstytojo vertinimo sistemos, įtaka matematinės analizės pažymiams.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.