EM algoritmas bendram Gauso modeliui su paslėptaisiais kintamaisiais
Straipsniai
Marijus Radavičius
Matematikos ir informatikos institutas
Publikuota 2010-12-21
https://doi.org/10.15388/LMR.2010.76
PDF

Reikšminiai žodžiai

EM algoritmas
Gauso regresija
netiesinė transformacija
didžiausio tikėtinumo įvertinys

Kaip cituoti

Radavičius M. (2010) „EM algoritmas bendram Gauso modeliui su paslėptaisiais kintamaisiais“, Lietuvos matematikos rinkinys, 51(proc. LMS), p. 420–425. doi: 10.15388/LMR.2010.76.

Santrauka

Nagrinėjamas Gauso vektoriaus parametru vertinimo uždavinys, kai stebima jo (netiesinė) transformacija. Išvestos EM algoritmo, naudojamo didžiausio tikėtinumo įvertiniui apskaičiuoti, lygtys. Atskiru atveju, kai stebimas dviejų dydžių, aprašomų Gauso regresiniais modeliais, minimumas, gautos išreikštinės EM algoritmo formulės.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.