Nauji iššūkiai socialinių paslaugų plėtrai - mišrios socialinių paslaugų rinkos kūrimas
-
Laimutė Žalimienė
Publikuota 2006-04-12
https://doi.org/10.15388/STEPP.2006.3.8582
PDF

Reikšminiai žodžiai

Socialinės paslaugos
mišri rinka
paslaugų teikėjai

Kaip cituoti

Žalimienė L. (2006). Nauji iššūkiai socialinių paslaugų plėtrai - mišrios socialinių paslaugų rinkos kūrimas. Socialinė Teorija, Empirija, Politika Ir Praktika, 3, 139-147. https://doi.org/10.15388/STEPP.2006.3.8582

Santrauka

Straipsnyje analizuojamas mišrios socialinių paslaugų rinkos kūrimosi procesas ES šalių, tarp jų ir Lietuvos, praktikos pagrindu bandant išryškinti šios rinkos dalyvių – įvairių paslaugų teikėjų - ypatybes, privalumus ir trūkumus. Apibendrinus analizę galima teigti, kad atskirose Europos šalyse istoriškai susiklostė ir egzistuoja skirtingi socialinių paslaugų teikimo modeliai, dominuojant vieniems ar kitiems paslaugų teikėjams. Mišrios socialinių paslaugų rinkos kūrimas reiškia vienodų sąlygų ir galimybių visiems paslaugų teikėjams konkuruoti dėl paslaugų užsakymų sudarymą ir galimybių teikti socialines paslaugas. Perėjimas prie mišrios paslaugų rinkos pirmiausia reiškia socialinių paslaugų finansavimo sistemos, numatančios įvairius paslaugų finansavimo būdus, taip pat ir paslaugų pirkimą, sukūrimą.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis Žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.