Vaikų globos organizavimas: savivaldybių ir apskričių funkcijos bei bendradarbiavimas
-
Laimutė Žalimienė
Publikuota 2003-03-15
https://doi.org/10.15388/STEPP.2003.2.8551
PDF

Reikšminiai žodžiai

Vaikų globa
savivaldybė
apskritis
VTAT

Kaip cituoti

Žalimienė L. (2003). Vaikų globos organizavimas: savivaldybių ir apskričių funkcijos bei bendradarbiavimas. Socialinė Teorija, Empirija, Politika Ir Praktika, 2, 74-81. https://doi.org/10.15388/STEPP.2003.2.8551

Santrauka

Straipsnyje analizuojamas savivaldybių ir apskričių funkcijos bei bendradarbiavimas vaikų globos organizavime. Analizė atliekama remiantis tyrimo „Regiono (apskrities, savivaldybės) įvairaus tipo vaikų globos ir specialaus ugdymo institucijų veiklos organizavimo ir finansavimo sisteminis įvertinimas“ rezultatais. Tyrime dalyvavo devyni apskričių socialinių reikalų ir švietimo departamentai, 60 savivaldybių vaikų teisių apsaugos tarnybų (toliau – VTAT) bei 214 įvairių vaikų globos ir specialaus ugdymo įstaigų. Pagrindiniai tyrimo metodai – anketinė apklausa ir dokumentų analizė. Analizės rezultatai rodo, kad apskričių socialinių reikalų ir švietimo departamentų funkcijos yra labai siauros, nepakankamos, organizuojant vaikų globą regione. Šių funkcijų išplėtimas, pirmiausiai apskrities, kaip vaikams teikiamų paslaugų koordinatoriaus, leistų pagerinti vaikų globos paslaugų kokybę. VTAT patirtis rodo, kad vaikų globos šeimose organizavimas yra sudėtingas ir nepakankamai reglamentuotas. Kadangi apskrities pavaldumo vaikų globos įstaigos sukuria precedentą savivaldybėms piktnaudžiauti jų teikiama stacionaria globa, nesirūpinti savivaldybės paslaugų vaikams plėtojimu ir panašiai, reikėtų parengti šių įstaigų pertvarkymo strategiją.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis Žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.