Inovacijos socialines paslaugas teikiančiose nevyriausybinėse organizacijose
Socialinių institucijų vadyba
  • Lina Lisevičiūtė
  • Laimutė Žalimienė
Lina Lisevičiūtė
Laimutė Žalimienė
Publikuota 2017-02-28
PDF

Reikšminiai žodžiai

Socialinės inovacijos
NVO
socialinės paslaugos
inovacijų veiksniai

Kaip cituoti

Inovacijos socialines paslaugas teikiančiose nevyriausybinėse organizacijose (L. Lisevičiūtė & L. Žalimienė , Trans.). (2017). Socialinė Teorija, Empirija, Politika Ir Praktika, 13, 77-89. https://doi.org/10.15388/STEPP.2016.13.10044

Santrauka

Straipsnio tikslas – remiantis apsibrėžta teorine inovatyvumo koncepcija išanalizuoti, kaip nevyriausybinės organizacijos, dirbančios socialinių paslaugų srityje, vertina savo inovatyvumą. Straipsnio įvadinėje dalyje analizuojama inovacijų samprata, aptariami technologinių, vadybinių ir socialinių inovacijų skirtumai, metodinėje dalyje aptariami organizacijų savęs vertinimo metodo ypatumai. Empirinio tyrimo rezultatų dalyje aptariama, kaip pačios NVO vertina savo inovatyvumą, kokias inovacijas jos kuria ir kokius veiksnius mano esant svarbiausius inovacijoms kurti.
PDF

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 > >>