Mokymasis – vertybių ugdymo veiksnys: aksiologinės prasmės įžvalgos
GLOBALUMAS IR VERTYBĖS
Romanas Vasiliauskas
Publikuota 2011-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2011.27.2963
PDF

Reikšminiai žodžiai

mokykla
mokymas (-sis)
vertybė
internalizacija
ugdymas

Kaip cituoti

Vasiliauskas R. (2011) „Mokymasis – vertybių ugdymo veiksnys: aksiologinės prasmės įžvalgos“, Acta Paedagogica Vilnensia, 270, p. 79-90. doi: 10.15388/ActPaed.2011.27.2963.

Santrauka

Profesorius
Habilituotas socialinių mokslų (edukologijos) daktaras
Vilniaus edukologijos universiteto
Edukologijos katedra
Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius
Tel. (8 5) 279 00 42

Straipsnyje siekiama pagrįsti mokymosi kaip holistinio proceso aktualumą ir jo tobulinimo būtinybę informacijos, nuolatinės kaitos ir globalizacijos kontekste. Remiantis įvairių autorių tyrimais mokymas atskleidžiamas kaip kognityvinis, emocinis ir socialinis procesas, kurio aksiologiniai tikslai siejami su mokymo kokybe. Išryškinami veiksmingo mokymo ypatumai, orientuoti į prasmę ir lemiantys vertybių internalizaciją, taip pat mokymo strategija, susijusi su mokinio moraliniu, pilietinių, estetinių bruožų ugdymu.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.