Mokymo(si) proceso įtaka mokinio asmenybės raidai Juozo Vaitkevičiaus didaktikoje
JUOZO VAITKEVIČIAUS INDĖLIS Į EDUKOLOGIJOS MOKSLĄ
Romanas Vasiliauskas
Publikuota 2009-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2009.22.3062
PDF

Reikšminiai žodžiai

didaktika
mokymo(si) procesas
jo struktūra
mokymo(si) modelis
sąveika
raida
asmenybė

Kaip cituoti

Vasiliauskas R. (2009) „Mokymo(si) proceso įtaka mokinio asmenybės raidai Juozo Vaitkevičiaus didaktikoje“, Acta Paedagogica Vilnensia, 220, p. 153-162. doi: 10.15388/ActPaed.2009.22.3062.

Santrauka

Profesorius socialinių mokslų (edukologijos)
habilituotas daktaras
Vilniaus pedagoginio universiteto
Edukologijos katedra
Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius
El. paštas: edukologija@vpu.lt

Straipsnyje nagrinėjamas iškilaus pedagogo J. Vaitkevičiaus požiūris į mokymo(si) proceso sampratą ir jo poveikį asmenybės raidai. Aptarus mokymo(si) struktūrą, mokytojo ir mokinio sąveiką perimant ugdymo turinį, siekiama išryškinti mokymo proceso mokiniui daromą universalų poveikį, jo įtaką ugdant potencialias asmenybės galias. Didelė reikšmė straipsnyje teikiama autoriaus pastangoms didaktiką nagrinėti ne izoliuotai nuo kitų mokslų, o juos integruoti, iš veiksnių įvairovės išskirti tris mokymo(si) aspektus – pedagoginį, psichologinį ir sociologinį, iškelti jų subordinacijos reikšmę ir būtinybę. Straipsnyje atskleistas autoriaus holistinis požiūris į mokymą(si), sąveikinį mokymą(si), taip pat paliečiamos vėlesnės mokymo teorijos (struktūralizmas), kuris pabrėžia ne tik klasėje, o ir mokykloje ir už jos ribų vykstančių procesų, konteksto reikšmę kognityvinei ir emocinei mokinių raidai.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.