Pedagogikos, kaip mokomojo dalyko, vaidmuo keičiantis mokytojų rengimo paradigmai
PEDAGOGŲ RENGIMO TOBULINIMO INOVACIJOS
Romanas Vasiliauskas
Publikuota 2008-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2008.20.7513
PDF

Reikšminiai žodžiai

pedagogika
didaktika
bendroji didaktika
dalyko didaktika
mokytojo rengimas
ugdymo teorija ir praktika

Kaip cituoti

Vasiliauskas R. (2008) „Pedagogikos, kaip mokomojo dalyko, vaidmuo keičiantis mokytojų rengimo paradigmai“, Acta Paedagogica Vilnensia, 20, p. 22-36. doi: 10.15388/ActPaed.2008.20.7513.

Santrauka

Profesorius socialinių mokslų (edukologija)
habilituotas daktaras
Vilniaus pedagoginio universiteto
Edukologijos katedra
Studentų g. 39, LTLT-08106 Vilnius
El. paštas: edukologija@vpu.lt

Straipsnyje analizuojamos pedagogikos, kaip mokomojo dalyko, ištakos nuo Vilniaus universiteto įsikūrimo, jo vaidmuo rengiant mokytojus Lietuvoje XX–XXI a. Trumpai apžvelgus pedagogikos raidą iki XX a., didžiausia reikšmė teikiama tarpukario Lietuvos Kauno universitete S. Šalkauskio sukurtai pedagogikos mokslo sistemai, jo pedagogikos reiškinių traktavimui, filosofiniam pagrindimui, paliečiamas pedagogikos ideologizavimas sovietiniu periodu. Siekiama atskleisti pedagogikos funkcijas, didaktikos raidos tendencijas, išryškinti mokytojo rengimo sunkumus ir pedagogikos vaidmenį diegiant naujas mokytojų rengimo paradigmas.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.