Užsienio kalbų mokytojų dorinės nuostatos kognityvinis-prasminis lygmuo: komparatyvistinis aspektas
GLOBALUMAS IR VERTYBĖS
Roma Kriaučiūnienė
Publikuota 2011-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2011.27.2964
PDF

Reikšminiai žodžiai

dorinė nuostata
nuostatos modelis
dorovinės vertybės
dorovinių vertybių pripažinimas ir įprasminimas

Kaip cituoti

Kriaučiūnienė R. (2011) „Užsienio kalbų mokytojų dorinės nuostatos kognityvinis-prasminis lygmuo: komparatyvistinis aspektas“, Acta Paedagogica Vilnensia, 270, p. 67-78. doi: 10.15388/ActPaed.2011.27.2964.

Santrauka

Docentė
Socialinių mokslų (edukologijos) daktarė
Vilniaus universiteto
Užsienio kalbų institutas
Universiteto g. 5, LT-01513, Vilnius (8 5) 268 72 68
El. paštas: roma.kriauciuniene@uki.vu.lt

Straipsnyje pristatomas empirinis užsienio (anglų, vokiečių, prancūzų) kalbų besimokančių studentų ir tų pačių užsienio kalbų mokytojų / dėstytojų dorinių nuostatų kognityvinio-prasminio lygmens tyrimas. Remiantis konkrečiais šio tyrimo duomenimis, aptariamas užsienio kalbų studentų ir užsienio kalbų mokytojų / dėstytojų kognityvinio-prasminio dorinės nuostatos komponento turinį sudarančių dorovinių vertybių svarbumo pripažinimas ir įprasminimas. Nors tyrimas atskleidė gana aukštą užsienio kalbų studentų ir užsienio kalbų mokytojų / dėstytojų dorovinių vertybių svarbumo pripažinimą, tačiau parodė nelabai gilų šių vertybių asmeninės ir socialinės reikšmės suvokimą.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.