Dorinė nuostata kaip mokslinio pažinimo objektas
Straipsniai
Roma Kriaučiūnienė
Publikuota 2007-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2007.18.9659
PDF

Reikšminiai žodžiai

dorinė nuostata
moraliniai sprendimai
dorovinės vertybės
struktūrinis modelis

Kaip cituoti

Kriaučiūnienė R. (2007) „Dorinė nuostata kaip mokslinio pažinimo objektas“, Acta Paedagogica Vilnensia, 180, p. 80-92. doi: 10.15388/ActPaed.2007.18.9659.

Santrauka

Straipsnyje analizuojama dorinės nuostatos samprata psichologiniu ir filosofiniu-etiniu aspektais, atskleidžiamas nuostatų, moralinių sprendimų ir dorovinių vertybių ryšys. Aptariami pagrindiniai nuostatos struktūros modeliai, struktūrinių elementų turinys ir dorinės nuostatos raiška.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.