Būsimų užsienio kalbų mokytojų dorinė nuostata: kognityvinis-prasminis lygmuo
PEDAGOGŲ RENGIMO TOBULINIMO INOVACIJOS
Roma Kriaučiūnienė
Publikuota 2008-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2008.20.7515
PDF

Reikšminiai žodžiai

kognityvinis-prasminis komponentas
dorinė nuostata
dorovinės vertybės
dorovinių vertybių svarbumo pripažinimas bei įprasminimas

Kaip cituoti

Kriaučiūnienė R. (2008) „Būsimų užsienio kalbų mokytojų dorinė nuostata: kognityvinis-prasminis lygmuo“, Acta Paedagogica Vilnensia, 20, p. 52-65. doi: 10.15388/ActPaed.2008.20.7515.

Santrauka

Straipsnyje pristatomi užsienio (anglų, vokiečių, prancūzų) kalbų studijoms atsidėjusių studentų dorinių nuostatų empirinio kognityvinio-prasminio lygmens tyrimo rezultatai. Remiantis konkrečiais šio tyrimo duomenimis, aptariamas užsienio kalbų studentų dorovinių vertybių, sudarančių kognityvinio-prasminio dorinės nuostatos komponento turinį, svarbumo pripažinimas. Straipsnyje taip pat apžvelgiamas dorovinių vertybių, tiriamųjų laikomų svarbiomis būsimiems užsienio kalbų mokytojams, įprasminimas. Nors tyrimas atskleidė pakankamai aukštą užsienio kalbų studentų dorovinių vertybių svarbumo pripažinimą, tačiau parodė nelabai gilų šių vertybių asmeninės ir socialinės prasmės suvokimą.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.