Būsimų užsienio kalbų mokytojų požiūris į profesijos kompetencijas
KOMPETENCIJŲ RAIŠKOS ASPEKTAI
Roma Kriaučiūnienė
Publikuota 2010-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2010.24.3030
PDF

Reikšminiai žodžiai

bendrakultūrė
profesinė kalbinė
profesinė pedagoginė ir bendroji mokytojo profesijos kompetencijos
būsimieji užsienio kalbų mokytojai
dorinė nuostata

Kaip cituoti

Kriaučiūnienė R. (2010) „Būsimų užsienio kalbų mokytojų požiūris į profesijos kompetencijas“, Acta Paedagogica Vilnensia, 240, p. 114-126. doi: 10.15388/ActPaed.2010.24.3030.

Santrauka

Lektorė
Socialinių mokslų (edukologijos) daktarė
Vilniaus universiteto
Užsienio kalbų institutas
Universiteto g. 5, LT-01513 Vilnius
Tel. (8 5) 268 72 68
El. paštas: roma.kriauciuniene@tvm.vu.lt

Straipsnyje keliama būsimųjų užsienio kalbų mokytojų dorinių nuostatų ugdymo tobulinimo universitete problema. Dėmesys telkiamas į dorinės nuostatos plėtotei reikšmingą veiksnį – užsienio kalbų studentų požiūrį į mokytojo profesijos kompetencijas. Remiantis diagnostinio tyrimo duomenimis siekiama išsiaiškinti, kaip tiriamieji vertina užsienio kalbų mokytojo kompetencijas: bendrakultūrę, profesinę kalbinę, profesinę pedagoginę ir bendrąją, ir kokią įtaką tai gali daryti būsimų mokytojų dorinėms nuostatoms.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.