Moters savo kūno suvokimas kaip socializacijos rizikos veiksnys
ŽINIŲ IR TAPATUMO PROBLEMA INFORMACINĖJE VISUOMENĖJE
Jolita Buzaitytė-Kašalynienė
Virgina Rinkevičienė
Publikuota 2009-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2009.23.3045
PDF

Reikšminiai žodžiai

žiniasklaida
socializacija
moters kūno įvaizdis
kūno suvokimas
internalizuotas kūno idealas

Kaip cituoti

Buzaitytė-Kašalynienė J. ir Rinkevičienė V. (2009) „Moters savo kūno suvokimas kaip socializacijos rizikos veiksnys“, Acta Paedagogica Vilnensia, 230, p. 92-103. doi: 10.15388/ActPaed.2009.23.3045.

Santrauka

Docentė socialinių mokslų (edukologijos) daktarė, Vilniaus universiteto
Socialinio darbo katedra
Universiteto g. 9/1, LT-01513 Vilnius
Tel. 2 66 76 09

Socialinio darbo studijų
programos magistrantė
Vilniaus universiteto
Socialinio darbo katedra
Universiteto g. 9/1, LT-01513 Vilnius
Tel. 2 66 76 09

Straipsnyje, remiantis 15–16 metų merginų apklausos ir skaitomiausių žurnalų vaizdo analize, aptariamas spausdintinės žiniasklaidos poveikis merginų socializacijos procesui. Analizuojamas spaudoje kuriamas idealus moters kūno vaizdinys ir šio vaizdinio įtaka merginų savo kūno suvokimams bei vertinimams. Kuriamo idealaus kūno vaizdinio įtaka atsiskleidžia per merginų internalizuotą moters kūno idealą, kuris išryškėja lyginant objektyvius merginų kūno masės matmenis ir subjektyvius kūno suvokimus bei vertinimus ir stebint jų neatitikimus. Subjektyviai kūnas suvokiamas esąs didesnių apimčių nei yra iš tikrųjų, o tai lemia nepasitenkinimą ir siekimą suliesėti.

 

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai