Universitetų dėstytojų darbo ir streso ypatumai
SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMAS IR JO PROBLEMOS
Laima Bulotaitė
Remigijus Bliumas
Birutė Pociūtė
Publikuota 2008-12-23
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2008.21.7506
PDF

Reikšminiai žodžiai

stresas
streso šaltiniai
pasitenkinimas darbu

Kaip cituoti

Bulotaitė L., Bliumas R. ir Pociūtė B. (2008) „Universitetų dėstytojų darbo ir streso ypatumai“, Acta Paedagogica Vilnensia, 210, p. 208-219. doi: 10.15388/ActPaed.2008.21.7506.

Santrauka

Docentė socialinių mokslų (psichologijos) daktarė
Vilniaus universiteto
Filosofijos fakulteto
Bendrosios psichologijos katedra
Universiteto g. 9/1, LT-01513 Vilnius
Tel. +370 5 266 76 05
El. paštas: laima.bulotaite@fsf.vu.lt

Docentas socialinių mokslų (psichologijos) daktaras
Vilniaus universiteto
Filosofijos fakulteto
Bendrosios psichologijos katedra
Universiteto g. 9/1, LT-01513 Vilnius
Tel. +370 5 266 76 05
El. paštas: remigijus.bliumas@fsf.vu.lt

Docentė socialinių mokslų (psichologijos) daktarė
Vilniaus universiteto
Filosofijos fakulteto
Bendrosios psichologijos katedra
Universiteto g. 9/1, LT-01513 Vilnius
Tel. +370 5 266 76 05
El. paštas: birute.pociute@fsf.vu.lt


Nesibaigianti aukštojo mokslo reforma, pokyčiai universitetuose verčia dėstytojus prisitaikyti prie naujų sąlygų ir reikalavimų. Straipsnyje nagrinėjami Lietuvos universitetų dėstytojų darbo stresiškumo ir požiūrio į savo darbą klausimai. Apklausti 255 įvairių universitetų dėstytojai (49 proc. vyrų ir 51 proc. moterų). Apklausa parodė, kad per pastaruosius metus labai padidėjo dėstytojų darbo krūvis visose veiklose (dėstymas, moksliniai tyrimai, projektinė veikla, tarptautinis bendradarbiavimas ir pan.). Nustatytas didelis skirtumas tarp veiklų, kurioms pirmenybę teikia dėstytojai, ir veiklų, kurias prioritetinėmis laiko universitetų administracija. Didžiausią stresą dėstytojams kelia švietimo sistema, menka studentų motyvacija ir didelis darbo krūvis. Nustatyta, kad kuo didesnį stresą patiria dėstytojai, tuo mažiau jie patenkinti darbu.

 

 

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.