Šeimoje netektį patyrusių vaikų saviidentifikacijos poreikis kaip socializacijos veiksnys
ŠEIMOS EDUKACINIO DISKURSO KAITOS REALIJOS
Tomas Butvilas
Publikuota 2008-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2008.20.7529
PDF

Reikšminiai žodžiai

netektį patyrę vaikai
saviidentifikacija
socializacija

Kaip cituoti

Butvilas T. (2008) „Šeimoje netektį patyrusių vaikų saviidentifikacijos poreikis kaip socializacijos veiksnys“, Acta Paedagogica Vilnensia, 20, p. 213-224. doi: 10.15388/ActPaed.2008.20.7529.

Santrauka

Socialinių mokslų (edukologijos) daktaras
Mykolo Romerio universiteto
Edukacinės veiklos katedros lektorius
Ateities g. 20, CR -254, LT-08303 Vilnius
Tel. (8~5) 271 47 10
El. paštas: tbutvilas@mruni.eu

traipsnyje nagrinėjama šeimoje vienokią ar kitokią netektį patyrusių pradinių klasių mokinių saviidentifikacijos poreikis kaip vidinis veiksnys, sąlygojantis tolesnius šių mokinių socializacijos procesus. Empirinių duomenų pagrindu mėginama palyginti netektį patyrusių ir jos nepatyrusių vaikų požiūrį į savo namus ir tėvus, patirtą netektį šeimoje, taip pat jų požiūrį į savo mokyklą, kaip svarbius šių tiriamųjų saviidentifikacijos poreikio raiškos rodiklius. Kartu mėginama parodyti, kaip saviindifikacijos poreikio patenkinimas gali paveikti pradinių klasių vaikų, šeimoje patyrusių vienokią ar kitokią netektį, socialinių-dorinių vertybių internalizaciją, kaip jų socializacijos pamatą.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.