MOKYKLOS ŽEMĖLAPIS: FASADINIS ĮĖJIMAS IR VIDAUS TRAJEKTORIJŲ STRATEGAVIMAS
KULTŪRA IR UGDYMAS
Lilija Duoblienė
Publikuota 2015-07-30
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2015.34.8340
PDF

Reikšminiai žodžiai

mokyklos kultūra
pagrindinis įėjimas
trečioji erdvė
bendruomenės judėjimo trajektorijos

Kaip cituoti

Duoblienė L. (2015) „MOKYKLOS ŽEMĖLAPIS: FASADINIS ĮĖJIMAS IR VIDAUS TRAJEKTORIJŲ STRATEGAVIMAS“, Acta Paedagogica Vilnensia, 340, p. 20-33. doi: 10.15388/ActPaed.2015.34.8340.

Santrauka

Vilniaus universiteto profesorė
El. paštas: lilija.duobliene@fsf.vu.lt

Straipsnyje analizuojama bendrojo lavinimo mokyklos kaip kultūrinės mokymosi erdvės specifika, jos priklausymas nuo administracinių ir mokytojų sprendimų nukreipti mokinių judėjimo srautus ir užtikrinti patogią mokymuisi ir kontrolei erdvę. Remiantis H. Lefebvre’u, M. de Certeau ir G. Deleuze’u, F. Guattari parodoma, kaip mokyklinės gyvenamos erdvės kūrimas yra skirtingai suprantamas administratorių, mokytojų ir iš kitos pusės – mokinių, kurie siekia kurti sau patogią Lefebvre’o įvardytą „trečiąją erdvę“ savu būdu. Ypač daug dėmesio teikiama mokyklos centrinių durų, kaip santykio su išorės pasauliu, galimybės deteritorizuoti mokyklos bendruomenę (Deleuze’o, Guattari) reikšmei ir analizei. Iliustracijai pateikiamas empirinis Lietuvos mokyklų kultūrų tyrimas, atliktas 2014–2015 m. ir atskleidęs, kas ir kodėl administraciją verčia rakinti pastato fasadines duris, keisti mokyklos bendruomenės judėjimo trajektorijas ir kaip į tai reaguoja mokiniai.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.