Humaniškumo ugdymo tendencijos Lietuvos pedagogikoje (XIX a. pabaiga - XX a. vidurys)
Straipsniai
Rima Bakutytė
Publikuota 2016-01-17
https://doi.org/10.15388/ActPaed.1997.04.9405
PDF

Reikšminiai žodžiai

pedagogikos istorija
humaniškumas
humaniškumo ugdymas
dorinis ugdymas
ugdymo metodai

Kaip cituoti

Bakutytė R. (2016) „Humaniškumo ugdymo tendencijos Lietuvos pedagogikoje (XIX a. pabaiga - XX a. vidurys)“, Acta Paedagogica Vilnensia, 40, p. 31-43. doi: 10.15388/ActPaed.1997.04.9405.

Santrauka

Straipsnyje aptarimos humaniškumo ugdymo tendencijos XIX a. pabaigoje – XX a. viduryje. Siekiant geriau suprasti humaniškumo ugdymo teorinius pagrindus, pravartu plačiau aptarti šio laikotarpio pedagoginių tyrinėjimų bendruosius ypatumus, išsiaiškinti pedagogų požiūrį į žmoniškumo (tuo metu vartojama kaip tik ši sąvoka) turinį, vietą bei svarbą, išryškinti kai kuriuos principus, veiksnius, priemones bei metodus, kurie galėtų būti reikšmingi ir šiandien.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.