Pozityvus vaiko požiūris į veiklą – humaniškumo ugdymo pamatas
Straipsniai
Rima Bakutytė
Publikuota 2016-01-17
https://doi.org/10.15388/ActPaed.1999.06.9455
PDF

Reikšminiai žodžiai

humaniškumas
humaniškumo ugdymas
humaniškas elgesys
humanistinės vertybės
veikla

Kaip cituoti

Bakutytė R. (2016) „Pozityvus vaiko požiūris į veiklą – humaniškumo ugdymo pamatas“, Acta Paedagogica Vilnensia, 60, p. 45-53. doi: 10.15388/ActPaed.1999.06.9455.

Santrauka

Svarbiausias šio straipsnio tikslas – atskleisti vaiko požiūrio į veiklą, kaip saviraiškos aspekto, ryšį su II-IV klasių mokinių humaniškumu. Atliktas tyrimas atskleidė glaudų ryšį tarp vaikų požiūrio į veiklą ir jų humaniško elgesio. Nustatyta, kad tie, kurie geriau suvokia veiklos prasmę, ir tie, kurie stropiau atlieka užduotis, yra humaniškesni visais mūsų tirto elgesio su bendraamžiais, mokytojais ir tėvais aspektais. Nustatyta, kad pozityvus vaiko požiūris į veiklą siejasi ne tik su humanišku elgesiu, bet ir su humaniškumo prasmės suvokimu.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.