II-IV klasių mokinių humaniškumo brandos ypatumai
Straipsniai
Rima Bakutytė
Publikuota 2016-01-17
https://doi.org/10.15388/ActPaed.1998.05.9438
PDF

Reikšminiai žodžiai

pradinių klasių mokiniai
humaniškumas
humaniškumo ugdymas
dorinis ugdymas
humaniškas elgesys

Kaip cituoti

Bakutytė R. (2016) „II-IV klasių mokinių humaniškumo brandos ypatumai“, Acta Paedagogica Vilnensia, 50, p. 120-140. doi: 10.15388/ActPaed.1998.05.9438.

Santrauka

Straipsnio tikslas - atskleisti II-IV klasių mokinių brandos ypatumus kognityviniu, emociniu ir elgesio lygmenimis, jų raidos ypatumus bei priklausomumą nuo lyties ir amžiaus. Ištyrę vaiko elgesį su bendraklasiais, pastebėjome, kad šioje santykių plotmėje elgesys dažniausia nelabai stabilus. Atsiskleidė nelabai aukštas humaniškumo žinių lygis, kuris vaikui augant ne itin sparčiai kyla. Matyti ir labai palankus požiūris į humaniškumą. Mergaitės vis dėlto jį vertina šiek tiek palankiau negu berniukai. Požiūrio palankumas kai kuriais atvejais siejasi su vaiko elgesiu, todėl, manytume, siekiant išugdyti humanistą, reikėtų labiau remtis pačiu žmogumi.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.