Tėvų įtaka pradinių klasių vaikų humaniškumo tapsmui
Straipsniai
Rima Bakutytė
Publikuota 2016-01-17
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2002.09.9549
PDF

Reikšminiai žodžiai

humaniškumas
tėvų santykis su vaiko veikla
jaunesnysis mokyklinis amžius
humaniškas elgesys

Kaip cituoti

Bakutytė R. (2016) „Tėvų įtaka pradinių klasių vaikų humaniškumo tapsmui“, Acta Paedagogica Vilnensia, 90, p. 141-150. doi: 10.15388/ActPaed.2002.09.9549.

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjamas pozityvaus tėvų santykio su vaiko veikla įtaka jaunesniojo mokinio humaniškumo brandai. Pozityvaus santykio su sūnaus ar dukros mokymusi ar žaidimu rodikliais laikant tėvų domėjimąsi vaiko veikla, pagalba jam, skatinimą savarankiškai attikti užduotis, dėmesį vaiko veiklos rezultatams, pastangoms sudaryti progų pasimokyti namuose ar už jų ribų, parodoma, kad tokie santykiai su vaiko veikla skatina II-IV klasių mokinių humaniškumo sklaidą.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.