Mokymas mąstyti postmodemios filosofijos požiūriu
Straipsniai
Lilija Duoblienė
Publikuota 2002-12-20
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2002.09.9559
PDF

Reikšminiai žodžiai

Philosophy of education
education
postmodernism
critical and reflective thinking. Ugdymo filosofija
postmodernizmas
ugdymas
kritinis ir reflektyvus mąstymas

Kaip cituoti

Duoblienė, L. (tran.) (2002) “Mokymas mąstyti postmodemios filosofijos požiūriu”, Acta Paedagogica Vilnensia, 9, pp. 248–254. doi:10.15388/ActPaed.2002.09.9559.

Santrauka

Šiame straipsnyje analizuojamas postmodernistų požiūris į racionalų mąstymą, kritiškumą, reflektyvumą ir jų ugdymą. Mažiau studijuoti pačių postmodernistų (M. Foucault, R. Rorty, J. Derrida, J. F. Lyotardo) veikalai, daugiau remtasi švietimui skirtomis studijomis, analizuojančiomis postmodernistų sampratas (R. Usher, R. Edwards, S. Parker, S. Gallagher, J. Rhedding-Jones). Atskleidžiamos skirtingos hermeneutikos kryptys ir kaip jos koreliuoja su ugdymu, aiškinamas postmodernizmo bei normų ir vertybių santykis, aptariama, ką reiškia kontekstas, diskursas, dekonstrukcija ir kaip tai pritaikoma ugdymui, pateikiamas naujas kritinio mąstymo ir refleksijos interpretavimas. Svarstoma, kokį poveikį postmodernistinis požiūris gali daryti švietimui ir ar postmodernistų siūlymai apskritai yra pritaikomi ugdymo praktikoje.
PDF