Lietuvos moksleivių ksenofobijos ir politinės tolerancijos bruožai
Straipsniai
Andrius Sprindžiūnas
Publikuota 2016-01-17
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2006.16.9709
PDF

Reikšminiai žodžiai

mokykla
ksenofobija
politinė tolerancija
išankstinės nuostatos
dogmatinis mąstymas

Kaip cituoti

Sprindžiūnas A. (2016) „Lietuvos moksleivių ksenofobijos ir politinės tolerancijos bruožai“, Acta Paedagogica Vilnensia, 160, p. 74-86. doi: 10.15388/ActPaed.2006.16.9709.

Santrauka

Straipsnyje aptariamos politinės tolerancijos tyrimų metodologinės problemos, pateikiami vyresniųjų klasių moksleivių politinės tolerancijos tyrimo rezultatai, išryškinantys jaunuolių požiūrio į skirting socialinių grupių atstovų teisę į žodžio laisvę bei teisę dirbti mokytojais ypatumus. Be to, aptariamos kai kurios moksleivių ksenofobijos sąsajos su jų polinkiu į nelankstų, autoritarišką ir dogmatišką mąstymą.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.