Profesoriaus Juozo Vaitkevičiaus mokslinė veikla ir metodologinės pozicijos
JUOZO VAITKEVIČIAUS INDĖLIS Į EDUKOLOGIJOS MOKSLĄ
Audronė Juodaitytė
Publikuota 2009-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2009.22.3063
PDF

Reikšminiai žodžiai

mokslinė veikla
metodologinės prieigos
edukologijos mokslo šakos

Kaip cituoti

Juodaitytė A. (2009) „Profesoriaus Juozo Vaitkevičiaus mokslinė veikla ir metodologinės pozicijos“, Acta Paedagogica Vilnensia, 220, p. 142-152. doi: 10.15388/ActPaed.2009.22.3063.

Santrauka

Profesorė socialinių mokslų (edukologijos) habilituota daktarė
Šiaulių universitetas
P. Višinskio g. 25–108, LT-76351 Šiauliai
Tel. (8 41) 59 57 46
El. p.: etmc@cr.su.lt


Straipsnyje analizuojamas Juozo Vaitkevičiaus mokslinis palikimas ir atskleidžiamos jo atliktų mokslinių empirinių tyrimų metodologinės prieigos bei pozicijos. Atliekama kritinė jo straipsnių, monografijų, studijų knygų analizė, išryškinama šiuolaikinio rekonstrukcionizmo, egzistencializmo, fenomenologijos, simbolinio interakcionizmo idėjų raiška ir sąsajos su šių filosofijos krypčių atstovų fundamentiniais tyrimais. Įvertinamas J. Vaitkevičiaus mokslinis indėlis Lietuvoje kuriant ir formuojant naujas mokslo šakas: socialinę kultūrinę edukologiją, socialinę pedagogiką, lyginamąją, istorinę pedagogiką ir kt. Išryškinamos J. Vaitkevičiaus puoselėtos Lietuvos švietimo sistemos ir edukologijos mokslo ateities vizijos.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.