Šiuolaikinio žmogaus socializacija Juozo Vaitkevičiaus socialinėje pedagogikoje
JUOZO VAITKEVIČIAUS INDĖLIS Į EDUKOLOGIJOS MOKSLĄ
Vanda Aramavičiūtė
Publikuota 2009-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2009.22.3061
PDF

Reikšminiai žodžiai

socializacija
pasaulėžiūra
veiksniai
šeima
mokykla
aplinka

Kaip cituoti

Aramavičiūtė V. (2009) „Šiuolaikinio žmogaus socializacija Juozo Vaitkevičiaus socialinėje pedagogikoje“, Acta Paedagogica Vilnensia, 220, p. 163-173. doi: 10.15388/ActPaed.2009.22.3061.

Santrauka

Profesorė socialinių mokslų (edukologijos) habilituota daktarė
Vilniaus universiteto Edukologijos katedra
Universiteto g. 9/1, LT-01513 Vilnius. Tel. (8 5) 266 76 25
El. paštas: aramaviciute@gmail.com


Straipsnyje siekiama suaktualinti žmogaus socializacijos ir ją lemiančių veiksnių sampratas J. Vaitkevičiaus socialinėje pedagogikoje. Lyginant J. Vaitkevičiaus ir kitų – ankstesnių ir šiuolaikinių – autorių požiūrius, visų pirma ryškinamos žmogaus socializacijos esmės išraiškos ir atskleidžiama žmogaus socializavimo ontogenezėje prasmė. Aptariamos socializacijos ir pasaulėžiūros sąsajos, kaip skiriamasis J. Vaitkevičiaus socializacijos sampratos bruožas. Taip pat straipsnyje skiriami ir aptariami esminiai vidiniai ir išoriniai socializacijos veiksniai.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.