INFORMACIJA APIE AUTORIUS
Kronika
Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 2015-07-30
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2015.34.8350
PDF

Kaip cituoti

Vilnensia A. P. (2015) „INFORMACIJA APIE AUTORIUS“, Acta Paedagogica Vilnensia, 340, p. 138-141. doi: 10.15388/ActPaed.2015.34.8350.

Santrauka

VANDA ARAMAVIČIŪTĖ – socialinių mokslų (edukologijos) habilituota daktarė, Vilniaus universiteto Edukologijos katedros profesorė. Mokslinių interesų sritys: bendroji edukologija, ugdymas ir asmenybės dvasinis brendimas, ugdymo tyrimų metodologija. Adresas: Universiteto g. 9/1, LT-01513 Vilnius. El. paštas: aramaviciute@ gmail.com

AUDRA BALUNDĖ – vystymosi psichologijos magistrantė, Lietuvos edukologijos universiteto Ugdymo mokslų fakulteto Psichologijos didaktikos katedra. Domėjimosi sritys: kūrybos psichologija, organizacijų psichologija. Adresas: Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius. El. paštas: audra.balunde@stud.leu.lt

RŪTA BIKULČIŪTĖ – edukologijos magistrė. Mokslinių interesų sritys: švietimo politika, švietimo vadyba, švietimo ekonomika. Adresas: Universiteto g. 9/1, LT-01513 Vilnius. El. paštas: ruta.bikulciute@gmail.com

JŪRATĖ ČESNAVIČIENĖ – socialinių mokslų (edukologijos) daktarė, Lietuvos edukologijos universiteto Sporto ir sveikatos fakulteto Sveikatos ir fizinio ugdymo katedros lektorė. Mokslinių interesų sritis: sveikatos ugdymas. Adresas: Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius. El. paštas: jurate.cesnaviciene@leu.lt

LILIJA DUOBLIENĖ – socialinių mokslų (edukologijos) daktarė, Vilniaus universiteto Edukologijos katedros profesorė. Mokslinių interesų sritys: ugdymo filosofija, švietimo politika, tarpkultūrinis ugdymas, medijų raštingumo ugdymas. Adresas: Universiteto g. 9/1, LT-01513 Vilnius.
El. paštas: lilija.duoblienė@fsf.vu.lt

RŪTA GIRDZIJAUSKIENĖ – socialinių mokslų (edukologijos) daktarė, Klaipėdos universiteto Menų fakulteto Muzikos teorijos ir pedagogikos katedros profesorė. Mokslininkų interesų sritys: kūrybiškumo ugdymas, muzikinis ugdymas, mokytojų rengimas. Adresas: K. Donelaičio g. 4, tel. 8 (46) 39 87 34. El. paštas: ruta.girdzi@gmail.com

DAIVA GRAKAUSKAITĖ-KARKOCKIENĖ – socialinių mokslų (psichologijos) daktarė, Lietuvos edukologijos universiteto Ugdymo mokslų fakulteto Psichologijos didaktikos katedros docentė. Mokslinių interesų sritys: kūrybos psichologija, šeimos psichologija, psichologinis konsultavimas. Adresas: Studentų g. 39-328, LT-08106 Vilnius. El. paštas: daiva.karkockiene@leu.lt

VIDA GUDŽINSKIENĖ – socialinių mokslų (edukologijos) daktarė, Mykolo Romerio universiteto Socialinių technologijų fakulteto Edukologijos ir socialinio darbo instituto profesorė. Mokslinių interesų sritys: sveikatos saugojimas, stiprinimas ir ugdymas, gyvenimo įgūdžių ugdymas(is), ugdymo proceso modeliavimas, įvairių besimokančiųjų kompetencijų raiška, socialinių kompetencijų ugdymas, socialinių darbuotojų ir pedagogų rengimas. Adresas: Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius. El. paštas: vida.gudzinskiene@mruni.eu

SANDRA KAIRĖ – Vilniaus universiteto Edukologijos katedros doktorantė. Mokslinių interesų sritys: tarpkultūrinis ugdymas, mokymasis per patyrimą, neformalus ugdymas. Adresas: Universiteto g. 9/1, LT-01513 Vilnius. El. paštas: sandra.kaire@fsf.vu.lt

ZITA NAUCKŪNAITĖ – socialinių mokslų (edukologijos) daktarė, Lietuvos edukologijos universiteto Lietuvių kalbos ir literatūros didaktikos katedros docentė. Mokslinių interesų sritys: argumentacijos teorija, retorika, kalbos ugdymo didaktika, vertinimas. Adresas: T. Ševčenkos g. 31, LT-03111 Vilnius. El. paštas: zita.nauckunaite@leu.lt

SANDRA RIMKUTĖ-JANKUVIENĖ – Klaipėdos universiteto edukologijos krypties doktorantė, Menų fakulteto Muzikos teorijos ir pedagogikos katedros lektorė. Mokslinių interesų sritys: muzikinio kūrybiškumo ugdymas, IKT ir muzikinis ugdymas. Adresas: K. Donelaičio g. 4. El. paštas: sandra.rimkute.jankuviene@gmail.com

IRENA STONKUVIENĖ – socialinių mokslų (edukologijos) daktarė, Vilniaus universiteto Edukologijos katedros docentė. Mokslinių interesų sritys: švietimo antropologija; pedagogikos istorija, kultūrinis ugdymas, lyčių studijos. Adresas: Universiteto g. 9/1, LT-01513 Vilnius. El. paštas: irena.stonkuvienė@fsf.vu.lt

RIMANTAS ŽELVYS – socialinių mokslų (edukologijos) habilituotas daktaras, Vilniaus universiteto Edukologijos katedros profesorius. Mokslinių interesų sritys: švietimo politika, švietimo vadyba, švietimo reformos. Adresas: Universiteto g. 9/1, LT-01513, tel. (370) 5 266 76 26. El. paštas: rimantas.zelvys@f.vu.lt

SNIEGUOLĖ VAIČEKAUSKIENĖ – Vilniaus edukologijos universiteto Ugdymo mokslų fakulteto Edukologijos katedros doktorantė, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Mokyklų veiklos kokybės išorinio vertinimo skyriaus vedėja. Mokslinių interesų sritys: jaunesniųjų paauglių dorovinis ugdymas(is), bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybė. Adresas: Didlaukio g. 82, LT-08303 Vilnius. El. paštas: snieguole.vaicekauskiene@nmva.smm.lt

 

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.