T. 42 Nr. 43 (2008): Informacijos mokslai

T. 42 Nr. 43 (2008)

Informacijos mokslai
Publikuota 2008-01-01

-

Pratarmė
Santraukos peržiūros 127
Irmantas Rotomskis | Darius Štitilis
Elektroninės komercijos apmokestinimas pridėtinės vertės mokesčiu
Santraukos peržiūros 217
84-90
PDF
nformacijos mokslai 2007 42-43

Programavimas ir programinė įranga

Antanas Vidžiūnas | Artūras Mickus
Integruoto programavimo koncepcijų mokymo C++ kalba principai
Santraukos peržiūros 285
195-200
PDF
Antanas Leonas Lipeika
Formantinių požymių išskyrimo metodai
Santraukos peržiūros 226
201-206
PDF
Alfonsas Misevičius | Vytautas Bukšnaitis | Jonas Blonskis
Kombinatorinis optmizavimas ir metaeuristiniai metodai: teoriniai aspektai
Santraukos peržiūros 238
213-219
PDF
Mykolas Okulič-Kazarinas
Programinės įrangos konkurencijos modelis
Santraukos peržiūros 191
220-225
PDF

APŽVALGOS

Dalė Dzemydienė | Ramutė Naujikienė
Elektroninių viešųjų paslaugų teikimo pavyzdžių analizė
Santraukos peržiūros 253
226-232
PDF

VERSLO INFORMACIJOS SISTEMOS

Lina Paškevičiūtė | Albertas Čaplinskas
Verslo ir informacinių technologijų darna
Santraukos peržiūros 266
145-148
PDF
Eugenijus Bagdonas | Irena Patašienė | Martynas Patašius | Vytautas Skvernys
Internetinis verslo procesų imitavimas
Santraukos peržiūros 203
149-154
PDF
Lina Bagušytė | Audronė Lupeikienė
Verslo ir informacinių sistemų integravimas: architektūrinis aspektas
Santraukos peržiūros 202
155-161
PDF
Donatas Čiukšys | Albertas Čaplinskas
Ontology-based approach to reuse of business process knowledge
Santraukos peržiūros 228
168-174
PDF
Mindaugas Mikučionis | Eugenijus Toldinas | Algimantas Venčkauskas
Korporacinių įmonių informacinės saugos architektūrų modeliavimas
Santraukos peržiūros 201
175-181
PDF
Igoris Belovas | Audrius Kabašinskas | Leonidas Sakalauskas
Kovariantiškumas ir kodiferencija sudarant optimalų vertybinių popierių portfelį
Santraukos peržiūros 235
182-188
PDF

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS IR LITUANISTIKA

Saulius Maskeliūnas
Lietuviškų klaviatūrų problemos ir jų sprendimo būdai
Santraukos peržiūros 180
128-134
PDF
Gintautas Grigas | Sigita Pedzevičienė
Asmenvardžių ir vietovardžių rašybos klaidos pokalbių programų registracijos duomenyse
Santraukos peržiūros 197
141-144
PDF

Informacinės sistemos

Marek Miłosz | Małgorzata Plechawska
Functionality model of global collaborative knowledge systems
Santraukos peržiūros 180
98-102
PDF
Stasys Maciulevičius | Tomas Lygutas
ECDL testavimo sistemos naudojimo patirtis ir tobulinimo galimybės
Santraukos peržiūros 163
103-107
PDF
Antanas Mikuckas | Irena Mikuckienė | Egidijus Kazanavičius | Jonas Čeponis
Pastato termofizinių savybių modeliavimas naudojant „Simulink“
Santraukos peržiūros 191
121-127
PDF

Švietimas žinių visuomenėje

Alfredas Otas | Vytautas Petrauskas | Eugenijus Telešius
Kompiuterinio raštingumo tyrimai Lietuvoje
Santraukos peržiūros 215
13-20
PDF
Joana Lipeikienė | Tomas Petkus
Informatikos mokytojų virtualios mokomosios aplinkos kūrimas ir tyrimas
Santraukos peržiūros 196
30-36
PDF
Eglė Jasutienė | Valentina Dagienė
Skaitmeniniai aplankai ir tinklaraščiai vertinant IKT kompetenciją
Santraukos peržiūros 319
37-42
PDF
Artūras Mickus | Antanas Vidžiūnas
Vadybos specialybių studentų IKT kompetencijos ugdymo tikslai ir priemonės
Santraukos peržiūros 205
50-55
PDF
Rimantas Petrauskas | Tatjana Bilevičienė
Neįgaliųjų integravimas į darbo rinką informacinės visuomenės sąlygomis
Santraukos peržiūros 468
56-61
PDF
Regina Padaigienė | Alina Dėmenienė | Ojaras Purvinis | Jadvyga Vasiliauskaitė
Kauno technologijos universiteto Panevėžio instituto studentų nubyrėjimo kaita 2004–2006 metais
Santraukos peržiūros 180
62-68
PDF
Daiva Šiškevičiūtė | Eugenijus Valavičius
Atvirųjų programų naudojimas mokymui
Santraukos peržiūros 212
78-83
PDF