Apie <em>on/ant</em> reikšmę: kiek svarbi kontakto sąvoka?
Straipsniai
Ieva Stasiūnaitė
Department of English Philology, Vilnius University
Inesa Šeškauskienė
Department of English Philology, Vilnius University
Publikuota 2004-12-01
PDF

Kaip cituoti

Stasiūnaitė I. ir Šeškauskienė I. (2004) „Apie <em>on/ant</em&gt; reikšmę: kiek svarbi kontakto sąvoka?“, Kalbotyra, 54(3), p. 69–75. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/kalbotyra/article/view/23269 (žiūrėta: 4gruodžio2021).

Santrauka

Straipsnyje keliama reikšmės aprašymo metakalbos problema. Įrodinėjama, kad angliškojo prielinksnio on ir lietuviškojo ant reikšmei apibūdinti tinkamesnė yra atramos sąvoka. Dažnai leksikografinėje praktikoje ir teoriniuose lingvistų darbuose sutinkama kontakto ar (viršutinio) paviršiaus sąvoka, kaip manoma, neatskleidžia prototipinės on ir ant reikšmės, o yra tik atramos pasekmė, nes vienas į kitą atremti objektai dažniausiai liečiasi. Tyrime remtasi Britų nacionalinio tekstyno ir lietuviškojo VDU Donelaičio tekstyno medžiaga. Bendrasis hipotetinis dedukcinis metodas, papildytas komponentinės analizės, prototipų teorijos ir kitais kognityvinės lingvistikos principais, leido atskleisti postuluojamos sąvokos relevantiškumą bei skirtingos konceptualizacijos nulemtus kalbos ypatumus. Skiriami atramų tipai (objekto ir žemės tipo) bei Y (reliatumo) tipai (dviejų matavimų erdvė arba linija/juosta). Nagrinėjami įvairūs vartojimo atvejai, įskaitant ir reikšmės perkėlimą, atskleidžia panašią ir skirtingą erdvės santykių konceptualizaciją, kas, kaip manoma, gali būti tiek istorinių ekstralingvistinių, tiek skirtingų kalbų ir dėl to besiskiriančių kalbos priemonių raiškos būdų pasekmė. Tikėtina, kad atramos sąvoka tolimesniuose tyrimuose leis atskleisti reikšmės perkėlimo mechanizmą tokiuose pasakymuose kaip ant širdies guli, to be on one’s conscience etc.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.