Artumo santykių raiška anglų ir lietuvių kalbose
Straipsniai
Inesa Šeškauskienė
Department of English Philology, Vilnius University
Publikuota 2003-12-01
PDF

Kaip cituoti

Šeškauskienė I. (2003) „Artumo santykių raiška anglų ir lietuvių kalbose“, Kalbotyra, 53(3), p. 117–125. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/kalbotyra/article/view/23305 (žiūrėta: 4gruodžio2021).

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjama kai kurių artumo prielinksnių semantika anglų ir lietuvių kalbose: angliškųjų by, beside ir lietuviškųjų šalia, greta, ties. Nustatyta, kad bendriausios sąvokos ‘artumas’ (angl. proximity) šių sinonimiškų prielinsknių reikšmei atskleisti nepakanka. Tyrime remtasi angliškuoju nacionaliniu britų ir lietuviškuoju Donelaičio tekstynu; tyrimas grindžiamas komponentine analize, kognityvinės lingvistikos principais bei lingvistiniu eksperimentu.

Nagrinėjamos grupės prielinksniai pagal reikšmę skirstytini į du erdvės santykių organizavimo tipus: regioninį ir neregioninį. Regioninis tipas dar suskyla į du regiono variantus: kokybinės erdvės, kuri realizuojama angliškuoju by (A caslte by the sea) ir geometrinės erdvės, kuris realizuojamas lietuviškuoju ties (Mūšiai vyko ties Šiauliais). Neregioninio tipo santykiai realizuojami arba kaip objektų seka erdvėje (lietuviškuoju prielinksniu šaliašalia kelio karčema), arba kaip eilės tipo objektų sąranga erdvėje, kai du ar daugiau objektų veidu/fasadine puse yra atsigręžę į vieną pusę. Pastarojo pobūdžio erdvės santykiai realizuojami angliškuoju prielinksniu beside (He was sitting beside the driver) ir lietuviškuoju greta (atgulė greta savo vyro).

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.